Projecte de recuperació ambiental del sistema de dunes i aiguamolls a la platja de Segur de Calafell

20/01/2015

L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, i el regidor de Medi Ambient, José Antonio Jiménez, han presentat avui el projecte de l’Ajuntament de Calafell de creació d’una zona de dunes i aiguamolls, al costat del Port Segur-Calafell.

L’objectiu principal d’aquest projecte és “la recuperació d’allò que havia estat antigament aquesta zona de la platja, abans de la construcció del port, per tal de tornar a tenir un espai amb vegetació autòctona i espècies animals”, tal i com ha explicat l’alcalde, Joan Olivella

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, José Antonio Jiménez, creu que “el fet que aquesta zona es trobi entre el delta del Llobregat i el delta de l’Ebre, pot atraure les aus migratòries”. Jiménez també explica que aquest projecte “ha impactat tant a les administracions catalanes com estatals, perquè avui no es troben gaires municipis que, amb recursos propis, vulguin recuperar l’estat natural de la seva platja”. L’Ajuntament de Calafell preveu començar a executar aquest projecte d’aquí a uns 10 dies, i per Setmana Santa ja podria estar acabat.

El projecte preveu la transformació d’aquest espai, que actualment no té cap ús, en un espai d’interès visual i ecològic, on hi haurà dos aiguamolls, construïts amb aigües freàtiques, i un sistema de dunes que seguirà la línia de la costa. A més, també es plantarà vegetació autòctona com: borró, planta que té un paper fonamental en la fixació dels sistemes de dunes mòbils litorals i en proveir hàbitat i refugi a molts animals costaners, incloent artròpodes i aus marines; saccharum ravennae, planta típica de les zones humides; i tamarius. Tota la zona  estarà delimitada per un tancament fet amb troncs de fusta de pi i corda. 

Dins d’aquest espai també es construiran 6 ambients naturals:

1. Aigües per ictiofauna: els peixos poden arribar arreu i una bona part de la massa d’aigua se situa entre els 20 i els 50cm de profunditat. Es tracta d’un hàbitat que serà colonitzat ràpidament pels peixos presents a la desembocadura del torrent (Mugil cephalus). Es proposa, per a un estadi posterior a l’obra, la introducció de fartets (Lebias ibera) procedents de la zona protegida dels Muntanyans (Torredembarra).

2. Aigües somes per limícoles: amb profunditats inferiors a 20cm. Són les aigües que poden ser explotades per la majoria de les limícoles com el camallarg (Himantopus himantopus) .

3. Illes per corriols camanegres: es tracta d’illes on aquests ocells poden reposar i alimentar-se. En el cas que aquesta espècie arribés a nidificar tal i com ho fa a Coma-Ruga, segurament ho faria a la zona entre la llacuna i el canal.

4. Jonquera amb cesquera: es tracta de reproduir un hàbitat avui dia extingit a Calafell. Aquest hàbitat faria de franja de protecció i evitaria que persones i animals surtin de la passarel·la.

5. Pantalla de tamarius: aquesta plantació tindrà la funció d’evitar l’entrada a la zona d’animals domèstics i persones. L’apantallament visual permetria una major tranquil·litat per a les aus que siguin presents.

6. Dunes: de fet, l’objecte bàsic del projecte. Es preveu construir dunes de fins a 2m d’alçada i esperar que els processos de compactació i deshidratació afavoreixin la formació d’una morfologia dunar més natural. En projectes anteriors, el vent ha estat finalment l’element que ha donat un perfil d’equilibri adequat a les dunes. No es preveu cap afectació per onades en la mida que aquest procés no ha passat anteriorment.

Com que es tracta de compatibilitzar un espai natural amb un espai d’ús públic (la platja), es deixarà una espai útil per als banyistes d’un mínim de 30m d’amplada.  També es construirà una passarel·la, de 120m de llargada i 1,5 d’amplada, que garantirà l’accessibilitat dels usuaris fins a la zona de la platja. Una part de la passarel·la (20m.) estarà sobre l’aigua i tindrà baranes.

Cal dir també que la capacitat de desguàs del torrent de la Casa Vella de Segur i el petit canal de pluvials, existents en aquesta zona, no es veuran afectats. 

Les dunes litorals són a Catalunya un dels ecosistemes que amb major intensitat proveeix els serveis ecosistèmics de qualitat del paisatge i de protecció del litoral enfront dels temporals. La creació d’una petita zona humida, que s’origina per l’extracció de la sorra que es destina a construir les dunes, comporta una sinèrgia tant pel que fa a la biodiversitat, com pel que fa a la qualitat d’un paisatge que pot definir una marca de qualitat ambiental del municipi. En aquest sentit, la creació d’aquesta zona dunar a Calafell permetrà tenir un paisatge de gran qualitat visual que, a més, potenciarà de manera important la biodiversitat.