La Generalitat valora satisfactòriament la feina feta fins ara per l’Ajuntament de Calafell amb el Pla de Barris

28/01/2013

L’Ajuntament de Calafell va presentar, el passat dijous, 24 de gener, el segon informe de gestió del Pla de Barris davant el Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per la Generalitat, Ajuntament i ciutadans. 

Durant l’acte, l’equip de govern va explicar les actuacions fetes durant aquest últim any, entre les quals destaca la inauguració dels entorns del Castell, que han suposat una notable millora dels carrers del nucli històric, ja que a més de reformar els carrers, també s’ha incorporat mobiliari urbà, i s’ha renovat l’enllumenat públic, la xarxa de clavegueram, i la senyalització de carrers.

Aquestes obres ara es complementaran amb el projecte de museïtzació i d’accessibilitat al Castell de Calafell, que dotaran de contingut cultural tot aquest entorn. A més, i tal i com es va comprometre amb els veïns, l’Ajuntament de Calafell també renovarà els carrers Torredembarra, Barceloneta i el Clos d’en Becu.

L’alcalde de Calafell, Joan Olivella, va voler destacar que “malgrat les dificultats econòmiques, seguirem tirant endavant amb el Pla de Barris”, i va tornar a reiterar que “la voluntat de l’ajuntament és seguir mantenint un diàleg constant amb la ciutadania”, per continuar duent a terme aquest projecte.

Els representants de la Generalitat es van mostrar molt satisfets amb la gestió del Pla de Barris duta a terme fins ara per l’Ajuntament de Calafell.Ramon Botey, Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris, va voler “felicitar l’ajuntament per la feina feta”. Així mateix, Rosanna Camps, directora dels Serveis Territorials a Tarragona, va destacar  que “això és un exemple del que ha de fer un ajuntament per tirar endavant un municipi”, i va recordar que si Calafell és l’únic municipi que ha rebut una ajuda del Fons Feder (i destinada precisament al projecte de museïtzació del Castell) és “per l’èxit del vostre esforç i treball”. En aquest sentit va elogiar “les ganes i l’entusiasme tant de l’equip de govern com dels veïns en aquest projecte”, i va animar a l’Ajuntament de Calafell a “continuar amb la mateixa línia de treball”.

A més de la inauguració dels entorns del Castell, d’entre les actuacions dutes a terme al llarg de 2012, en el marc del Pla de Barris, cal destacar: 

-Els 6 ajuts atorgats per a la reparació de façanes, cobertes, ascensors, i la reforma o adequació d’instal·lacions comunitàries. 

-El lliurament de 20 equips de teleassistència. Cal tenir en compte que Calafell Poble és un nucli amb un 23% de població de més de 65 anys. Al llarg de 2013 es preveu arribar a un total de 30 equips.

-Programa d’emancipació per a joves, amb la programació de cursos de temàtiques tant diverses com la manipulació d’aliments, el disseny gràfic, la recerca avançada de feina o cursos per al coneixement i millora de programes com Indesing.

-Programa de dinamització del nucli històric, amb la celebració entre d’altres, del Pessebre Vivent, i de la Fira del Terròs.

-S’han dut a terme 2 processos de participació ciutadana: l’un (al maig) per informar de la línia d’ajuts per a la reparació de façanes,etc; i l’altre (a l’octubre) per informar del Pla Director de Carrers.

Així mateix, el regidor d’Urbanisme, Rafel Solé, va explicar que “seguim apostant per Joventut i Treball”, i va  destacar les següents actuacions per al 2013:

-Museïtzació del Castell de Calafell. Es situaran diferents estacions d’interpretació que permetin reconèixer el valor patrimonial del nucli antic més enllà del Castell i l'Església, establint així un recorregut turístic a l’exterior al castell. També es crearà un circuit turístic dins el Castell que portarà a tots els seus visitants a recórrer circularment el Castell per tal de conèixer així tota la seva història.

-Millora de l’accessibilitat a l’interior del recinte emmurallat del Castell.

-Renovació dels carrers Torredembarra i Barceloneta. També es renovarà l’enllumenat, el paviment i posada al dia de la canalització de serveis.

-Programa d’atenció a la població nouvinguda. Realització d’un Pla de Recepció i Acollida Municipal, que s’estructurarà en funció del lloc de procedència, de la seva llengua i cultura, per tal de ser rebut i informat en les millors condicions possibles.

-Programa d’orientació i inserció laboral.