Calafell “remunicipalitza” definitivament el servei de grua

18/10/2017

L’Ajuntament de Calafell ha aprovat definitivament la “remunicipalització” del servei de grua, que fins ara, i des de fa uns anys, s’havia prestat mitjançant una contracta externaa. El de la grupa és el primer, després de la decisió d’estudiar tots els casos de contractes externalitzats per veure si podien ser més eficaços o més econòmics si els prestava directament l’Ajuntament.

En el cas de la grua, s’ha valorat el fet que, sent municipal, el servei podrà estar actiu les 24 hores del dia, si és necessari. Estarà dimensionat al nombre de vehicles de les diferents frangers horàries del dia i la nit, però també el canviant parc mòbil que té Calafell segons l’època de l’any. Aquestes necessitats es revisaran cada tres mesos.

A més, s’ha tingut en compte que les 700 retirades de vehicles anuals que es calculen, seran suficients per amortitzar els costos del servei. La prestació directa del servei de grua es farà mitjançant l’empresa municipal CEMSSA.

Altres serveis

La “remunicipalització” de serveis s’ha vist “animada” pel fet que hi ha diversos contractes externalitzats que han caducat o han de finalitzar en els propers temps. Arrenca d’un acord adoptat pel ple municipal, a instàncies del grup municipal de la CUP, del març de 2016. En qüestió de pocs anys vencen contractes com el de la neteja viària, la gestió de les llars d’infants o el servei d’aigua, i l’Ajuntament està plantejant-se recuperar la gestió directa d’aquests serveis.