Canvis de direcció als carrers Baix Penedès i Alfons Mañé, al nucli del Poble, i al carrer Romania, a Segur

23/01/2017

Aquest dilluns comencen alguns canvis puntuals en la mobilitat de vehicles, destinats a resoldre diversos problemes de circulació, tant al nucli del Poble, com al de Segur de Calafell. No es tracta en cap cas de punts negres o d’altra sinistralitat, però sí que produeixen moltes queixes del veïnat i, per això, l’Ajuntament ha estudiat solucions més segures i clares per als usuaris de la via pública.

Avui mateix es faran els canvis als carrers Baix Penedès i Alfons Mañé, al nucli del Poble. El problema que es vol resoldre és el del tram de Baix Penedès comprés entre Alfons Mañé i el carrer Andalusia. Actualment té dos carrils de circulació, un ascendent i un descendent, i un d’estacionament a cada banda. Però tot plegat és molt estret i dificultat el creuament de vehicles. La dificultat queda agreujada pel fet que hi passa una línia de transport públic.

Des d’ara, aquest tram del carrer Baix Penedès tindrà un únic sentit de circulació, l’ascendent. Per donar lògica a la mobilitat de la zona, el tram d’Alfons Mañé que va de Baix Penedès a la Rambla de Mossèn Jaume Tobella canvia de sentit: en comptes de ser Baix Penedès-Rambla Tobella, passarà a ser Rambla Tobella-Baix Penedès.

D’altra banda, la setmana vinent es modificarà la circulació al carrer Romania, entre l’avinguda Anglaterra i el carrer Hongria, a Segur de Calafell. Es dóna el cas que aquest tram té dos carrils pels quals es circula en sentit invers, és a dir, per l’esquerra tant en una direcció com en l’altra. Tot i que no consten sinistres en aquesta via, i menys per aquest motiu, els serveis tècnics municipals consideren que es tracta d’una “anomalia” que contravé la lògica de la conducció. Per això, el carrer Romania passarà a tenir un únic carril, en sentit descendent muntanya-platja.