Dues terceres parts de les mediacions que fa la Policia Local de Calafell són per conflictes entre veïns

10/09/2015

Dues terceres parts de les mediacions realitzades per la Policia Local de Calafell en el que portem d’any són per conflictes veïnals. La Unitat de Mediació i Convivència del cos ha instruït 139 expedients des de principi d’any, 119 dels quals ja estan tancats, 6 són pendents de tancament i 14 es troben en procés de negociació.

Després dels conflictes entre veïns, els casos més nombrosos són les disputes familiars (13,13%), els conflictes amb establiments (9,42%) i els relacionats amb l’ús de la via pública (8,45%). Els conflictes escolars (3,1%) i els relacionats amb la propietat (1,7%) són més testimonials.

Les dades de la Policia Local fan un especial atenció als tipus de conflictes entre veïns, atesa la seva importància sobre el total. En concret, el 41% d’aquests problemes són causats per sorolls en general, als quals cal sumar un 9% de conflictes causats específicament per la música massa alta; el 16%, per la tinença d’animals; l’11%, per falta de civisme; un altre 11%, per discussions en comunitats; un 9%, per qüestions generals de convivència, i un 3%, causats pel funcionament d’establiments.

Les sol·licituds de mediació són rebudes majoritàriament per dones (61%) i per persones empadronades a Calafell (76%). Per nuclis de població, el 44% de demandes provenen de Segur de Calafell; el 36%, de Calafell (Poble més Platja), i el 20% restant, de les urbanitzacions. Aquests percentatges corresponen aproximadament al nombre d’habitants de cada zona. Es presenten moltes més peticions de mediacio en els mesos d’hivern, amb la punta a l’abril, mentre que a l’estiu la demanda d’aquesta fórmula baixa força, tot i l’increment de població i d’activitat de la temporada turística.