Eliminació d'accidents a la carrerada d'en ralet

23/01/2006

LA NOVA SENYALITZACIÓ DE LA CARRERADA D’EN RALET HA PERMÈS QUE NO HI HAGI CAP INCIDENT DE TRÀNSIT

Calafell, 23 de gener.- El regidor de Via Pública de l’Ajuntament de Calafell, Enric Vaqué, i el regidor d’Obres Públiques de l’Ajuntament del Vendrell, Leopoldo Viñas, han valorat molt positivament la instal.lació, ara fa un mes i mig, de la nova senyalització de la Carrerada d’En Ralet, que ha permès que, des daleshores, no s’hagi produït cap incidència de trànsit.
Fins ara la Carrerada d’en Ralet era una via de trànsit força conflicitva, ja que com ha dit Leopoldo Viñas, “tenia unes condicions que afavoria l’alta velocitat, i els veïns ho acabaven patint”. Com que una banda de la carrerada pertany a l’Ajuntament de Calafell i l’altra al Vendrell, ambdós municipis van decidir, conjuntament, posar-hi vies de solució, i instal.lar-hi una nova senyalització de trànsit.
Després d’un mes i mig d’aquesta actuació, ambdós regidors l’ han valorat molt positivament, ja que, com ha explicat Enric Vaqué, “si abans en aquesta via es produïen sis o set incidents cada setmana, des de que vam instal.lar la nova senyalització no s’ha produït cap incident, i el trànsit és molt més fluïd, cosa que fa que n’estiguem molt satisfets”. Així mateix, i com ha dit Viñas, “hem donat més seguretat als vianants”.
Amb la nova senyalització de trànsit s’ha construït una rotonda a l’alçada del cementiri de Calafell, un dels punts més conflictius, i una l’altra a l’alçada de la carretera del Sanatori, i també s’han instal.lat quatre passos reductors de velocitat. Enric Vaqué ha explicat que “l’obra que s’ha dut a terme ha tingut un cost total de 12.000 euros”.