Els comandaments per entrar en vehicle a l'illa de vianants se substituiran pel reconeixement de matrícula

06/11/2015

L’Ajuntament de Calafell canviarà el sistema de comandaments a distància per accedir en  vehicle a l’illa de vianants del nucli de la Platja, per un de reconeixement de matrícula. Actualment, a l’illa de vianants hi poden entrar els vehicles privats dels veïns que tenen pàrquing al seu interior, a més de vehicles de serveis i d’emergències. El sistema d’identificació de la matrícula garantirà que només hi accedeixin els vehicles autoritzats.

Aquesta mesura, que es basarà en càmeres que llegiran les matrícules als punts d’entrada, s’implantarà en les properes setmanes. El ple d’aquest 2 de novembre n’ha aprovat el finançament, mitjançant una modificació del pressupost vigent per enguany, per import de 18.526,36 euros. Els diners  provenen d’un sobrant de la partida de transport públic urbà.

El regidor de Via Pública, Juanjo García, ha explicat que “aquesta partida es destinarà també a reparar les pilones retràctils, a instal·lar una nova pilona a la Carrerada d’En Ralet i a adquirir diferent material que usarà la Brigada Municipal en la millora de la via pública”

Aquest projecte prové del passat mandat i la seva adjudicació està en fase de concurs.