Els usuaris del transport urbà de Calafell puntuen el servei amb un 8

20/09/2016

Els usuaris del transport públic urbà de Calafell puntuen el servei amb un 8 sobre 10. Els passatgers valoren especialment la netedat, confort i accessibilitat dels vehicles, així com el tracte i actitud dels conductors. També valoren la puntualitat, però demanen una adequació dels horaris per adaptar-los a les seves necessitats de mobilitat, a més d’una millora de les condicions de les parades.

Aquestes dades pertanyen a una enquesta de satisfacció que la concessionària del servei, l’empresa Hife SA, ha realitzat en les darreres setmanes entre els viatgers, a les tres línies existents. Hi han participat 143 usuaris. Les conclusions de l’enquesta han servit de base per les millores introduïdes en el servei aquest mateix mes de setembre, que consisteixen bàsicament en ampliar els horaris i freqüències, especialment al vespre i el cap de setmana, i facilitar la connexió amb el servei de tren de Rodalies.

L’estudi també ha detectat parades i trams que tenien una ocupació pràcticament nul·la, la qual cosa ha permés remodelar algun recorregut per fer-lo més ràpid o més freqüent. També s’han recollit suggeriments dels usuaris, que s’han intentat incorporar al servei sempre que ha estat possible.

L’enquesta ha fet palès que els viatgers responen a una tipologia molt diversa i que no menys divers és el motiu del desplaçament. Les diferències entre el motiu del viatge són sovint el fet que una línia accedeixi o no a determinats equipaments sanitaris o educatius.

A la línia 1, el major nombre d’usuaris són treballadors en actiu, seguits per jubilats, aturats, estudiants i altres. En canvi, tot i que la major part d’enquestats no han especificat el motiu del desplaçament, la resta indiquen, per aquest ordre, motius de lleure, de feina i d’estudis.

A la línia 2, el major nombre d’usuaris són estudiants, seguits per aturats, treballadors en actiu i jubilats. Pel que fa al motiu, la major part és per oci, per altres motius no especificats, per estudis, per visita al metge o per feina.

A la línia 3, els usuarius principals són els jubilats, seguits pels estudiants, els treballadors en actiu i els aturats. La major part viatgen per motius de feina i d’estudis, una proporció pràcticament equivalent, per anar al metge, així com per motius de lleure.

La immensa majoria de passatgers, més del 90%, usa el transport urbà a diari. Hi ha més dones que homes entre els usuaris i la major part són persones grans, excepte en el cas de la línia 2, on n’hi ha més de joves, si bé els de la tercera edat gairebé els igualen.