Calafell atorga 62.000 euros d'ajuts per a la rehabilitació d'edificis al nucli antic

06/04/2016

El ple de l’Ajuntament de Calafell ha aprovat per unanimitat la concessió d’ajuts a la reforma i rehabilitació d’edificis compresos en l’àmbit del Pla de Barris del nucli antic. Les subvencions corresponen a la convocatòria de 2015 i se’n beneficien quinze immobles. 

Els immobles que s’han rehabilitat amb aquests ajuts són els següents:

–Carrer del Pou, núms 19 i 46
–Carrer del Mar, núm 9
–Carrer Torredembarra, núms 2 i 7
–Carrer de l’Aire, núm 1
–Carrer Barceloneta, núms 4 i 6
–Carrer Joan Miró, núm 4
–Carrer Principal, núms 1, 4-6-8, 18 i 46
–Carrer de l’Església, núm 11

Els ajuts a la rehabilitació d’habitatge tenen la finalitat d’afavorir l’ús residencial del nucli antic. “Es tracta de millorar les condicions d’habilitabilitat en general, però un objectiu molt primordial és tornar al mercat els edificis abandonats”, explica el regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Perín. L’objectiu és també “millorar l’estètica dels edificis, tot tendint a unificar-ne l’aparença exterior”.

D’altra banda, el ple ha aprovat concedir una bonificació del 95% en l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, al projecte de millora del forjat de l’immoble situat al carrer Principal, 1, també al nucli antic i inclòs al catàleg de bens a protegir del vigent Pla General.