Calafell des de l’aire entre 1950 i 1980

19/09/2016

Centenars d’imatges aèries de Calafell, fetes entre 1950 i 1980, poden veure’s en línia gràcies a la donació a l’Arxiu Nacional de Catalunya del fons fotogràfic de l’empresa TAF Helicòpters SA. La major part de fotos corresponen a Segur de Calafell i a la façana marítima del municipi i documenten la transformació urbanística del municipi en els anys del boom del turisme.

L’Arxiu Nacional ha posat a consulta en línia més de 64.000 fotos obtingudes per tota Catalunya en 10.000 reportatges que, amb vols successius, va fer aquesta companyia aèria en aquelles dècades. Podeu veure les imatges de Calafell en aquest enllaç.

Trabajos Aéreos y Fotogramétricos, SA (TAF), va ser la segona empresa de caire civil i comercial que va treballar en el món de l’aereofotografia en l’àmbit estatal i la primera en el català. Les primeres fotografies del fons TAF daten de 1953, tot i que no va ser fins l’any 1959 en què l’empresa es va constituir en societat, d'acord amb la legislació del Ministerio de Defensa i, més tard, de la Direcció General d’Aviació Civil.

Les imatges del fons TAF constitueixen un testimoni gràfic de primer ordre de les transformacions urbanístiques, industrials i també socials dutes a terme durant bona part de la segona meitat del segle XX. Entre aquestes transformacions destaquen, per exemple, la construcció de les grans obres d’infraestructura o l’edificació i ampliació de molts polígons industrials, reportatges sobre colònies tèxtils i de molts esdeveniments socials i esportius. També els canvis produïts a la costa del país per l’arribada massiva del turisme.

TAF va documentar els grans processos d’urbanització, com els de la ciutat de Barcelona, amb l’aparició de barris nous com a conseqüència del ràpid desplaçament de població immigrant cap a zones perifèriques de l’àrea metropolitana.

Ens trobem davant d'un fons de fotografies aèries importantíssim que, dins un gran ventall cronològic, documenten les grans transformacions econòmiques que es produïren a Catalunya i en gran mesura arreu d'Espanya durant la segona meitat del segle XX.