L’Ajuntament de Calafell i MicroBank signen un conveni per incentivar amb microcrèdits l’activitat emprenedora

22/12/2016

L’Ajuntament de Calafell i Microbank, filial de microcrèdits de Caixabank, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. Amb la firma d’aquest acord s’estableix una línia de finançament de fins a 1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior als dos milions d’euros.

Els sol·licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un límit del 95% de la inversió). Això vol dir que com a mínim 40 emprenedors se’n podran beneficiar. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Calafell.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén fonamentalment a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones sense garanties ni avals.

Han signat el conveni la tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Elena Rubio, i el director de Banca d’Institucions de CaixaBank, Alexis Gómez.

Detectar les necessitats de finançament

En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Calafell es compromet a detectar les necessitats de finançament, dirigides a promoure l’autoocupació, i a l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, així com a facilitar serveis de suport i assessorament empresarial, analitzar la viabilitat del projecte i dirigir a les persones físiques o jurídiques assessorades per la institució municipal a MicroBank perquè aquesta l’analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

L’Ajuntament posa a disposició dels seus ciutadans VilarencZenit, un servei que pretén impulsar la creació, consolidació i competitivitat de les empreses del municipi a través d’oferir assessorament i formació tant als emprenedors que volen obrir el seu negoci com als empresaris que ja en tenen un. Entre els serveis de suport a l’emprenedor, destaquen l’assessorament, acompanyament i formació en el procés de creació d’una empresa, així com en la consolidació de negocis en funcionament, l’assessorament en màrqueting, vendes i negocis online i l’accés als serveis propis de l’espai empresarial VilarencZenit.

MicroBank, el banc social especialitzat en microfinances participat íntegrament per CaixaBank, és l’únic banc a Espanya dedicat exclusivament al finançament de projectes a través de microcrèdits. L’entitat va ser pionera en el seu model de negoci i continua sent la que més recursos hi destina. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, emprenedors i microempreses; i microcrèdits personals i familiars, que tenen com a objectiu atendre necessitats que permetin superar una dificultat temporal i facilitin el desenvolupament personal i familiar.

Durant el primer semestre del 2016, MicroBank ha concedit a Catalunya un total de 3.292 préstecs destinats a autònoms, emprenedors i microempreses per un import de 32,7 milions d’euros. Per finançar projectes personals i familiars, el banc ha aportat 80,2 milions d’euros a 20.620 iniciatives.

Acords amb més de 560 entitats socials

En la concessió de microcrèdits, a més de la xarxa de més de 5.000 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins a ara, MicroBank ha firmat convenis amb 566 entitats socials de tota Espanya que vetllen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.