L'Ajuntament destina 150.000 euros a la cinquena edició del projecte ocupacional "Calafell Crea"

14/10/2016

La sessió extraordinària i urgent que l’Ajuntament de Calafell ha celebrat aquest matí ha aprovat per unanimitat destinar 150.000 euros a la cinquena edició del projecte ocupacional “Calafell Crea”. Es tracta d’una subvenció directa a la Fundació Santa Teresa del Vendrell, que executarà el projecte a partir del proper 1 de novembre.

Aquesta nova edició del “Calafell Crea” generarà onze llocs de treballs per a persones aturades, que realitzaran tasques de dinamització social i cívica, així com de millora dels espais públics del municipi. Una de les actuacions de més entitat serà la regeneració de la zona cremada per un incendi forestal, a la muntanya del Comú, aquest passat mes d’agost. La recuperació d’aquest espai inclourà la de l’aula de natura construïda fa una dècada i escaig, en desús i molt afectada pel vandalisme.

Dins del “Calafell Crea” es realitzarà també un programa de suport a persones grans amb problemes de salut mental i un de suport a persones amb discapacitat que busquen feina. I es continuarà amb el programa d’ús d’habitatges buits iniciat en anteriors edicions. Un cop detectats ja els habitatges existents al municipi, es treballarà per inserir-hi famílies que ho necessiti.

Encara en el terreny social, un dels objectius del nou “Calafell Crea” serà la formació de persones de Calafell en oficis del món de la restauració, singularment en el de la cuina. Aquesta acció estarà connectada amb la gestió del menjador solidari que funciona al municipi i que atén unes 25 persones diàriament.

Finalment, el “Calafell Crea” assumirà el projecte de convertir Calafell en un municipi Pet Friendly, és a dir, amable amb les mascotes. Dins d’aquesta iniciativa, es prepararà la creació d’un segon correcan i s’impulsaran campanyes de conscienciació sobre el problema dels excrements dels gossos i la tinença responsable d’animals de companyia.

 

ALTRES ACORDS

El ple municipal ha aprovat derogar formalment la taxa que regulava l’entrada al Museu Casa Barral. A principis d’estiu passat, el govern municipal va decidir que l’entrada a aquest equipament fos gratuïta mentre no se’n renovi la proposta museogràfica, que s’ha de revisar després de l’obertura del Centre d’Interpretació del Calafell Pescador a l’antiga Confraria. 

El ple també ha aprovat canviar el dia de celebració de comissions informatives. Fins ara es feien els dijous i, a partir d’aquest acord, es convocaran els dimarts. El passat 2 d’octubre va entrar en vigor la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Segons aquesta norma, els dissabtes passen a ser dies inhàbils. És a dir, dies en els quals no poden fer-se determinats actes, ni es compten en els terminis de qualsevol procediment. Atés que l’Ajuntament celebra els plens ordinàriament en dilluns, cal avançar la celebració de les comissions prèvies per poder convocar el ple amb l’antelació mínima de 48 hores.

 

LES VALORACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

Josep Parera (UAM)
“Un ple de tràmit, en el qual no hi ha lloc a discursos, sinó a dir que sí o que no. Per això ha anat ràpid. Es podran crear llocs de treball, els proveïdors podran cobrar... Tot molt normal”.

Albert Pijuan (CUP)
“En aquest pla hi havia temes importants com el “Calafell Crea”, però el govern ha aprofitat una altra vegada per colar un reconeixement de factures pendents. En aquest cas, amb una mostra de falta de transparència pel doble joc de tenir càrrecs de confiança de facto que cobren com a externs”.

José Manuel Tejedor (Ciutadans)
“Un ple de tràmit, si bé amb un punt tan destacat com el projecte “Calafell Crea”. Ens hem abstingut amb la qüestió de les factures que l’Ajuntament té pendents de pagar no perquè no estiguem d’acord que els proveïdors que han fet una feina o servei no hagin de cobrar, sinó perquè pensem que hi ha hagut temps suficient per fer les adaptacions necessàries perquè no calgui recórrer a aquest procediment excepcional”.

Miguel Ángel Perín (PSC)
“Ha estat un ple de tràmit, si bé de temes que no es podien demorar fins al proper ple ordinari. Per exemple, el “Calafell Crea”. La urgència de la sessió venia del fet d’aprovar la subvenció perquè la Fundació Santa Teresa pugui començar el projecte el proper 1 de novembre”.

Montse López (CiU)

“Volem destacar el projecte “Calafell Crea”, que ja vam començar nosaltres, i que ha estat molt positiu per al municipi. També estem d’acord amb el canvi de dia de les comissions: res a dir, ho hem de fer per complir terminis. Amb la resta de ple no ens sembla tan bé. La necessitat de derogar la taxa de la Casa Barral ja la vam reclamar fa tres mesos i pràcticament ens van menysprear. El reconeixement de factures pendents ha fet palès que a l’Ajuntament hi ha càrrecs de confiança encoberts com a servei extern, que cobren preus fora de mercat i als quals s’està donant tracte de favor”.

Els grups dels quals no s’ofereix la valoració del ple, és perquè han declinat fer-la en acabar la sessió.