Nou pla d’ocupació “Calafell al dia”, que dóna feina a 15 persones del municipi que estaven a l’atur

08/01/2014

L’Ajuntament de Calafell ha posat en marxa un nou pla d’ocupació, que ha permès crear la brigada de “Calafell al dia”, formada per 15 persones del municipi que es trobaven en situació d’atur, i que es dediquen a realitzar treballs de manteniment a la via pública. Aquest pla d’ocupació està totalment subvencionat per la Generalitat de Catalunya.

La majoria de participants en aquest pla són persones de més de 30 anys, que en el moment de contractar-los havien exhaurit la prestació per desocupació o subsidi, i es trobaven sense dret a tornar a percebre-la.

L’Ajuntament de Calafell els ha contractat durant un període de 6 mesos, durant el qual rebran formació i experiència professional en treballs de manteniment, tant de la via pública com en general, i també aprendran a treballar en equip i a utilitzar aquelles eines necessàries per realitzar la tasca que tenen encomanada.

Durant el primer mes, es duu a terme la fase de formació d’aquestes persones, que una vegada finalitzada permetrà iniciar la fase d’experiència laboral. Els participants realitzaran principalment tasques de manteniment de la via pública, com poden ser reparacions de voreres, substitució de mobiliari urbà, o treballs de jardineria i de pintura, els quals seran coordinats i supervisats per personal de l’Ajuntament de Calafell.

Així mateix, durant els dos últims mesos i el mes posterior a la finalització del pla d’ocupació, el tècnic de seguiment durà a terme accions de prospecció d’empreses i acompanyament a la inserció laboral dels participants.

L’objectiu d’aquest pla d’ocupació és, per tant, que “a través de la nova formació i experiència adquirida durant aquests mesos, els participants augmentin les possibilitats  de trobar un lloc de treball”, explica la regidora de Treball, Sandra Suàrez.

D’altra banda, tal i com explica l’alcalde de Calafell, Joan Olivella“la creació d’aquesta brigada també permet  millorar els espais públics i serveis que presta l’ajuntament, a través d’actuacions puntuals que afecten al dia a dia del ciutadà”.

Calafell al dia

“Calafell al dia” és un projecte que duen a terme, de manera coordinada, les regidories de Via Pública, Medi Ambient i Urbanisme de l’Ajuntament de Calafell, i que té com a objectiu la millora i adequació dels espais públics municipals.

L’objectiu principal d’aquest projecte és “tenir al dia” serveis com la neteja viària, recollida d’escombraries, retirada de mobles i poda, clavegueram, enllumenat públic, parcs i jardins, servei d’aigua, control de plagues o estat de les platges, entre d’altres.

Per tal de garantir una millor eficàcia en l’acompliment d’aquest objectiu, l’Ajuntament de Calafell ha creat un espai al web municipal (www.calafell.cat) des del qual els ciutadans poden fer arribar aquelles deficiències detectades en l’equipament urbà i serveis municipals. Aquest sistema permet agilitzar i augmentar la capacitat de reacció de l’ajuntament a l’hora de reparar qualsevol deficiència.

Així doncs, el projecte “Calafell a dia” beneficia tota la ciutadania de Calafell i els seus visitants, ja que, en definitiva, es tracta de millorar els espais públics del municipi, resolent totes aquelles incidències puntuals que es pugin detectar.