L’Ajuntament dissol el Patronat de Turisme i gestionarà directament la promoció exterior del municipi

02/01/2017

El ple municipal del passat 28 de desembre ha aprovat la dissolució del Patronat Municipal de Turisme i que la gestió de la promoció exterior del municipi sigui assumida directament per l’Ajuntament. La marca Patronat de Turisme es mantindrà, pel seu arrelament i simbolisme, però la gestió i els actius que tenia el Patronat revertiran en l’Ajuntament.

El Patronat Municipal de Turisme va crear-se l’any 1987, però fa més de dues dècades que no compleix el seus propis estatus pel que fa representivitat del sector turístic: ni han estat nomenats membres,  ni s’han celebrat sessions i s’han generat actes dels previsots en aquells estatuts. Però és més, l’Administració central ha requerit la possible conclusió del Patronat com a organisme autònom després de dos exercicis, el 2013 i el 2014, amb resultat negatiu.

Malgrat que l’actual Ajuntament ha plantejat a Madrid la utilitat de l’actual organisme autònom, ha decidit finalment que pot tirar endavant les mateixes polítiques turístiques, adequant-les a la realitat, és a dir, a través de la regidoria de Turisme i sense la intermediació de cap organisme.

L’alcalde, Ramon Ferré, no ha descartat la constitució d’alguna mena de consell consultiu en matèria turística, sense implicacions jurídiques, que permetés tant la participació ciutadana com la dels  sectors econòmics implicats. I la tinent d’alcalde de Turisme, Maite González, ha afegit “estem en contacte permanent amb el sector turístic i recollim les seves propostes, però el cert és que el Patronat, formalment, està inactiu com a tal”.