16/03/2015

Sessió informativa sobre ocupació juvenil

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell organitza pel proper dimecres, 18 de març, 11h, al Casal Jove de Calafell una sessió informativa sobre “La Garantia Juvenil” que és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. 

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell organitza pel proper dimecres, 18 de març, 11h, al Casal Jove de Calafell una sessió informativa sobre “La Garantia Juvenil” que és una iniciativa a nivell europeu per reduir l’atur juvenil. 

L'objectiu de “La Garantia Juvenil” és garantir que els joves menors de 25 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Per aquest motiu, tots els joves que compleixin els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat els oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves al que està adreçat és a joves més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Els joves interessats a participar en aquest programa  poden trobar més informació i inscriure’s  al web http://treball.calafell.cat/formacio/formacio-presencia

Així mateix, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Calafell oferirà el 3r dimecres de cada mes, a les 11h, al Casal Jove de Calafell (Plaça Alcalde Romeu s/n) unes sessions informatives per a tots aquells joves que tinguin qualsevol dubte al respecte.