SIAD: Servei d’Informació i Atenció a les Dones

El Servei d'Informació i Atenció a Les Dones (SIAD) de Calafell està ubicat a les oficines de la Regidoria de Benestar Social.

Telèfon: 977 699 009 ext. 773
Fax: 977 673 418
Correu electrònic: siad@calafell.org

Horari

Dimarts i dijous: 16:00 - 18.30
Dijous i divendres: 9:00 - 14:00

Coordinadora del servei
Telèfon: 977 694 618
Visites dimarts: 16:00 - 18.30

Funcions del SIAD

 • Informació, orientació i assessorament en matèries laborals, socials, familiars, personals, en les derivades per la violència masclista o d'altres.
 • Primera atenció i derivació a serveis especialitzats en situacions de violència de gènere.
 • Asessorament professional jurídic i psicològic per aquelles situacions que requereixin atenció especialitzada.
 • Derivació a altres serveis especialitzats dintre dels àmbits adients a la intervenció.
 • Treball comunitari de sensibilització i dinamització.
 • Realització de projectes i intervencions concretes.
 • Recollida de dades entorn les intervencions, informacions i demandes recollides.
 • Realitzar accions grupals.
 • Oferir un espai de relació de les dones.
 • Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu.

Objectius

 • Millorar la capacitat de coneixement i resposta de les dones en aquells aspectes que les afecten especialment.
 • Facilitar a les dones els coneixements dels seus drets i el seu accés, especialment davant de situacions de descriminació per raó de gènere i en situacions de violència masclista.
 • Detectar situacions de violència masclista, facilitar una primera atenció i derivació a Xarxa d'Atenció Integral.
 • Dinamització d'iniciatives relacionades amb la promoció d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.