Concurs de cartells de la festa major

XVII Concurs de cartells de la Festa Major de Calafell 2017

Convocatòria del 17è Concurs de cartells de Festa Major 2016 per tal d’utilitzar aquesta imatge com a identificativa de les festes majors del municipi.

1.- Participants. Convocatòria adreçada principalment a professionals del disseny, grafistes, dibuixants, estudiants d’art, etc.

2.- Tema. Les obres han de ser inèdites i el tema són les Festes Majors de Calafell: Santa Creu de Calafell, Sant Pere de la Platja de Calafell i Sant Miquel de Segur de Calafell.

3.- Tècnica i tamany. La tècnica és lliure i ha de ser apta per a la seva reproducció en quatricomia, evitant la utilització de tintes metal·litzades, fluorescents o relleus enganxats. El cartell ha d’incloure el següent text: Festes Majors de Calafell 2016. Sant Pere. Santa Creu. Sant Miquel. El format de l’obra ha de ser en DIN A-3. L'obra guanyadora s'editarà amb una franja que inclourà l’escut de la corporació.

4.- Presentació. Els originals s’han de lliurar a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calafell, C/ Jaume Jané, 2, 43820 Calafell, del 2 al 5 de maig, de 9 a 14 hores. Poden lliurar-se en mà o bé mitjançant qualsevol altre procediment habitual. Els treballs hauran d’anar signats al dors amb un pseudònim, que també haurà de figurar a l’exterior d’un sobre tancat. A dins hi haurà una nota amb el nom i cognoms, l’adreça postal, el telèfon mòbil, l’adreça electrònica i el NIF de l’autor. Les obres s’han de presentar sobre un suport rígid per tal de facilitar-ne l’exposició i el trasllat El cartell guanyador restarà propietat de l’Ajuntament, així com l’ús que se’n pugui fer: edició de cartells, programes de mà, invitacions, anuncis o qualsevol altre tema relacionat amb la promoció de la festa.

5.- Premi. Hi ha un únic premi de 600 €, en concepte de l’adquisició de l’obra premiada i els drets de publicació i explotació. En el premi s’hi aplicarà la retenció de l’IRPF pertinent.

6.- Jurat. El jurat estarà format per professionals del món del disseny, persones vinculades al món de l’art i membres de les comissions de festes. El premi pot ser declarat desert en cas que les obres presentades no reuneixin la qualitat adient.

7.- Veredicte. Es farà públic el dia 15 de maig a les 13’30 hores per l’emissora municipal Calafell Ràdio (107.9 FM) al llarg del programa Serveis Informatius.

8.- Lliurament de premis i exposició. El lliurament de premis es realitzarà el 16 de juny, a les 19h., a la Casa de Cultura Cal Bolavà. Totes les obres presentades s’exposaran en el mateix lloc.

9.- Recollida de les obres. Del 3 al 7 de juliol les obres es podran recollir a la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calafell, C/ Jaume Jané, 2 de la Platja de Calafell. En cas de no ser recollides en l’esmentat termini, es considerarà a tots els efectes que els autors renuncien als treballs i aquests restaran en propietat de l’Ajuntament.

10.- Condicions. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d’imatge.

L’Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes o danys que, fortuïtament, puguin ocasionar-se en les obres presentades.