Concurs de pintura ràpida "Nucli antic de Calafell"

III CONCURS DE PINTURA RÀPIDA “NUCLI ANTIC DE CALAFELL”

BASES

1.- Data
Diumenge 14 de maig de 2017. El segellat de les obres es farà de 9 a 10 del matí a l’Ajuntament de Calafell, plaça de Catalunya, 1. Cada participant podrà segellar només una obra i serà necessària la presentació del DNI.

2.- Inscripcions i termini
Al telèfon 977 69 90 09 (Ext. 470) o al correu electrònic cperez@calafell.org, fins al dia 12 de maig de 2017. També es podran realitzar inscripcions el mateix dia del concurs entre 9 i 10 del matí.

3.- Participants i material
Aficionats i professionals de la pintura o del dibuix que tinguin 18 anys complerts. S’admetran totes les tècniques i corrents estètiques. Tot el material va a càrrec del participant. La mida mínima de les obres serà lliure i aquestes s’hauran de presentar sobre una superfície rígida. Les teles hauran de presentar-se amb bastidor.

4.- Tema
El tema serà el nucli històric de Calafell, conformat pels entorns del castell. Poden ser edificis, carrers, racons, etc. El quadre es pintarà en el lloc escollit per l’autor i no s’acceptaran pintures a partir d’una foto o un altre mitjà que no sigui in situ.

5.- Premis
Primer premi: 500 euros
Segon premi: 300 euros
En els premis s’hi aplicarà la retenció pertinent de l’IRPF.
Els premis podran ser declarats deserts, si els membres del jurat així ho determinen.

6.- Recepció de les obres
Fins a les 14 h del dia 14 de maig de 2017 a l’Ajuntament de Calafell. No s’admetran a concurs les obres presentades més tard i serà requisit indispensable que el quadre es realitzi íntegrament en el període de temps assenyalat. Les obres es lliuraran a l’organització sense signar ni marcar a excepció del segell de l’organització per al seu control.

7.- Veredicte
El veredicte del jurat, els membres del qual es faran públics el dia del concurs, serà inapel·lable i es donarà a conèixer a la plaça de Catalunya el mateix dia a les 15 h.

8.- Exposició
Totes les obres seran exposades a la Sala d’Exposicions El Celler de Cal Bolavà, del 19 al 26 de maig de 2017. No podran ser retirades abans d’aquest termini. Passats 30 dies de la finalització de l’exposició els quadres no retirats passaran a ser propietat de la Casa de Cultura de Cal Bolavà de l’Ajuntament de Calafell. No s’enviaran teles per cap mitjà i les haurà de recollir l’autor o persona degudament autoritzada. L’organització no es fa responsable del deteriorament o desperfecte de les obres.

9.- Drets
En el moment de presentar l’obra al concurs, els autors signaran un document de cessió en exclusiva a l’Ajuntament de Calafell, de la facultat d’explotar les obres guanyadores, amb exclusió de qualsevol altra persona, inclòs el propi cedent, i les d’atorgar autoritzacions no exclusives a tercers, de conformitat amb l’article 48 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquesta cessió en exclusiva també confereix legitimació a l’Ajuntament, amb independència de la del titular cedent, per a perseguir les violacions que afectin les facultats que se li hagin cedit.

10.- Protecció de dades
En participar, s’autoritza que les dades de caràcter personal que s’han proporcionat siguin tractades i incorporades en un Fitxer denominat Cultura, responsabilitat de Ajuntament de Calafell, essent la seva finalitat gestionar les activitats que s’organitzen.
Conforme el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça de Catalunya n. 1, 43820 Calafell.
Així mateix autoritza la publicació de les seves dades identificatives en cas que resulti premiat, així com a la captació i publicació de la seva imatge en el marc d’aquest concurs i es dóna amb caràcter gratuït i pot ser revocada en qualsevol moment per comunicació escrita a aquest Ajuntament i sense efectes retroactius.