Concurs Projecte Social

CONCURS PROJECTE SOCIAL: "Desaprèn, aprenent a emprendre" organitzat per el banc de temps AHESAT

Dates de Presentació de Projectes:
S'obre el període de presentació de projectes el dia 14 de Novembre de 2015 i es tanca el dia 14 de Febrer.

Criteris de Participació:

  • Ser major d’edat
  • Acreditar ser membre usuari d’un Banc de Temps
  • Es podrà participar de forma individual o bé en grup, amb un nombre màxim de cinc persones per grup
  • El Projecte pot estar dirigit a qualsevol grup social
  • La idea és lliure
  • Podrà ser presentat en castellà o català, indistintament
  • El treball s’haurà de lliurar en document imprès a la Seu Social situada al Port de Segur, Local d’Informació i Turisme de l’Ajuntament de Calafell, els dimecres d’11h a 14h o els dijous de 16h a 19h.
  • També es podrà lliurar el treball en document .pdf per correu electrònic o bé en una presentació en power point o similar, a l’adreça ahesat.org@gmail.com

Consulta i Orientació:
En el cas de que hi hagi dubtes o bé es generin propostes que precisin d’orientació per part dels participants, AHESAT disposarà d’una persona que atendrà qualsevol pregunta que pugui sorgir.
Consultora: Núria Gómez (Tècnic en Serveis Sociocomunitaris) – Tel. 686 265 212
e-mail: ahesat.org@gmail.com

Organitza: El banc de temps AHESAT
Col·labora: Ajuntament de Calafell