Premis literaris 'La Mar de Lletres'

Convocatòria: març-abril
Veredicte: desembre

L'any 2001 s'inicien els premis literaris i de recerca La Mar de Lletres, els quals estan dividits en tres categories:

  • Premi de Poemes de Mar
  • Premi de Contes de Nadal
  • Premi de Climent Rollan
L'any 2015 es l'ultima convocatória realitzada.

La Mar de Lletres 2015

Guanyadors XV Convocatòria:

 

PREMI CONTES DE NADAL

Categoria Júnior:

-          1r Premi    Dol de Nadal, d'Etna Miró Escobar

-          2n Premi   Un Nadal infal·lible, d'Aina Casal Pelegrí 

Categoria Senior:

-           1r Premi    Brindis al Nadal, de  Rosa Dachs Peitiví

-          2n Premi    Per Nadal, un bon tiberi residencial de  Martí Casal Pelegrí

 

PREMI DE POEMES DE MAR 

-         1r Premi     Un pont de mort blava de Xavier Jiménez Montero

-         2n Premi     Marina d'un naufragi , de Jaume Calatayud Ventura

 

XV Convocatòria

1.- Premi de poemes de Mar

2.- Premi Contes de Nadal

 

Bases genèriques per a tots els premis

1.- Exclusivitat

Els treballs han de ser inèdits, és a dir, no haver estar premiats a cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit i informàtic.

2.- Jurat

Cada premi té el seu propi jurat constituït per professionals de la temàtica que es valora. Els membres del jurat es faran públics el dia de la lectura del veredicte.

3.- Termini de presentació

La data límit de lliurament de treballs és el 28 d’agost de 2015.

4.- Veredicte i lliurament de premis

Es realitzarà el diumenge 29 de novembre de 2015, a les 12 del migdia, a la Casa Barral.

5.- Presentació

Els treballs poden enviar-se per correu electrònic a mapons@calafell.org especificant:

-un document per al treball (Títol 1) on hi ha de constar el premi al qual es presenta, el títol i la categoria en què s'inclou l'autor.

-un altre per a les dades personals (Títol 2) on hi ha de constar el nom complet, l'adreça postal el telèfon, l'adreça electronica i el NIF.

També poden enviar-se per correu postal i per quatriplicat a: 

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Calafell
Av. de la Generalitat, 1
43820 Calafell

A la portada ha de constar-hi el premi al qual es presenta, el títol i la categoria en què s’inclou l’autor. El treball s’ha d’acompanyar d’un sobre tancat amb el premi i el títol escrit a l’exterior i a l’interior del sobre hi ha de figurar les dades de l’autor: nom complet, adreça postal, telèfon, adreça electrònica i NIF.

No es poden presentar més de dos treballs per autor i cada autor només pot optar a un sol premi per concurs.

Els guanyadors dels primers premis no podran presentar-se a la propera convocatòria, en aquest cas la de 2016.

6.- Publicació

L’organització es reserva el dret de poder publicar els treballs premiats i els finalistes de les diferents categories, fent-hi constar el nom de l’autor i la seva condició de guanyador o de finalista. En cas que l’organització cregui convenient la publicació de treballs no premiats sempre es farà amb el consentiment de l’autor.

7.- Condicions

El sol fet de participar-hi suposa l’acceptació de les bases, i dels drets i les obligacions que se’n deriven. L’organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases, així com la possibilitat de declarar algun premi desert si les obres presentades no reuneixen els mèrits suficients. Els treballs no premiats no es retornaran i es destruiran passada la convocatòria.

El jurat es reserva el dret a atorgar accèssits en cas que la qualitat dels treballs presentats ho mereixin.

En els premis s'hi aplicarà la retenció de l'IRPF pertinent.

8.- Informació

Telèfon 977 69 90 09 / www.calafell.cat

 

Bases per a la convocatòria del Premi de poemes de mar

1.- Gènere

Poesia de temàtica marina.

2.- Idioma

Català.

3.- Extensió

Màxim dos fulls DIN A4, amb lletra impresa a doble espai i a una sola cara.

4.- Premis

1r premi 400€

2n premi 250€

 

Bases per a la convocatòria del Premi de contes de Nadal

1.- Gènere

Narrativa amb temàtica relacionada amb el Nadal.

2.- Categories

Júnior: fins els 18 anys

Sènior: a partir de 18 anys

3.- Idioma

Català.

4.- Extensió

Màxim cinc fulls DIN A4, a doble espai i a una sola cara.

5.- Premis

S’estableixen dues categories:

Júnior: 1r premi 250 €

2n premi 150 €

Sènior: 1r premi 600 €

2n premi 300 €

 

Calafell, gener de 2015