Benestar social

Gent gran fent activitats a la piscina

Els Serveis Socials Bàsics “tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant, la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials..."

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris.

Els serveis socials s'adrecen de manera especial a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i de dependència.

La principal activitat del departament és l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. La  Regidoria de Benestar Social treballa per portar la cooperació municipal al nivell més alt d'eficiència possible, acostant les seves línies d'actuació als criteris tècnics que s'han demostrat més solvents per dur a terme projectes d'ajuda al desenvolupament municipal i internacional.

La Regidoria de Benestar Social aposta per la gent gran i s'organitzen xerrades i cursos per a persones més grans de 60 anys, facilita als ciutadans el servei de Teleassistència, té diverses llars de jubilats i el programa 'Posa-hi Oli'.

La Regidoria disposa d'un pla d'Igualtat que aplica un Pla de Polítiques de Dones, Servei d'Informació i Atenció a les Dones, Taller de prevenció de relacions abusives i Projecte per a l'abordatge integral de les diferents manifestacions de la violència, així com també desenvolupem el "Cicle de cinema d'Igualtat".

Infància i família també tenen lloc a la Regidoria amb diversos centres oberts, ludoteques.

La Regidoria també té actiu un pla local d'Acollida i Immigració.

Per concertar cita, tant amb l'equip de primera acollida, si veniu per primera vegada, com el de tractament si esteu en seguiment amb alguns dels nostres professionals, us podeu adreçar de dilluns a divendres, de 9-14h a:

Regidoria de Benestar Social

Pl/ Constitució, 5 
43820 Calafell
Telèfon: 977 699009 ext. 773
Correu electrònic: benestar@calafell.org

A Segur de Calafell hi haurà tres despatxos, a les dependències del carrer Joan Maragall, a la primera planta, on hi haurà atenció a usuaris de treballadora social i educadora social.