Seccions

La biblioteca de Segur funciona com a filial de la biblioteca de Calafell. Hi trobareu els mateixos apartats, els materials s’ordenen de la mateixa forma i els serveis són els mateixos.

General

Hi podeu trobar els llibres i documents audiovisuals que fan referència a qualsevol matèria.

Hemeroteca

L'any 2010 comptem amb més de 100 revistes diferents i 12 diaris. També imprimim dos diaris de diferents països i llengües cada dia, Diaris del món.

Audiovisuals

Tenim un ampli fons que inclou diferents tipus de materials com : cd-roms, pel·lícules en format DVD, CD de música de qualsevol estil .

Infantil

Hi podeu trobar llibres d’imaginació per diferents edats, primeres lectures pels que aprenen a llegir i pels que ja en saben. Llibres, cd-roms i DVD de matèries, pel·lícules i cd-roms per aprendre jugant.

A la sala infantil també podeu trobar el Racó de pares i mares , on trobareu material de tot tipus relacionat amb les diferents etapes de l’embaràs, la criança dels fills, els problemes amb els adolescents, jocs i contes seleccionats per a diferents etapes de la vida.

Col·lecció local

La biblioteca recull tot allò que fa referència a Calafell, especialment les publicacions d’autors locals o que fan referència al nostre municipi. També elaborem un dossier de premsa amb les notícies que fan referència a Calafell.