Comerç i consum

La fira de mar amb venda de productes locals

Regidoria de Comerç i d'Innovació Tecnològica

C/ Jaume Jané, 2
43820 Calafell (platja)
Telèfon: 977 69 90 09 ext. 674

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Calafell realitza les seves funcions des de quatre àmbits.

Àmbit de Comerç: Amb l'objectiu d'aconseguir que Calafell es posicioni com a un referent comercial dins la nostra comarca, la Regidoria de Comerç treballa en el disseny, planificació i execució del pla de dinamització econòmica anual de Calafell, mitjançant campanyes de promoció comercial (els mercats d'estocs, la campanya de Sant Jordi, la Setmana Màgica del Comerç , la Passarel·la de Moda o el recent Summer Nights en són alguns exemples). Impulsar la creació d'un C.C.C.O - Centre Comercial a Cel Obert- a l'illa de vianants de Calafell Platja. Impulsar la reactivació econòmica al Poble de Calafell dins de l'actual Pla de Baris com per exemple la Campanya Comercial Barris Antics molt per descobrir, molt per oferir. Desenvolupar a Segur de Calafell la recuperada Fira de Sant Miquel o el Mercat de Nadal. També impulsar la dinamització del Port de Segur amb diferents actes anuals. Per altre banda estructurar el Parc Empresarial com a motor d'activitat industrial del municipi.

Àmbit de Mercats: S'encarrega de la gestió i control del Mercat Municipal de Calafell i del desenvolupament del projecte de construcció del nou mercat municipal. Controla i gestiona els mercadals ambulants de dimarts a Calafell i de divendres a Segur.

Àmbit d'Innovació Tecnològica: Te com a finalitat el foment de l'ús de les tecnologies de la comunicació i la informació i facilitar les condicions d'accés a Internet i a la telefonia mòbil dins l'àmbit comercial amb projectes de desenvolupament com el CliCa - Cient Calafell- que ha d'esdevenir el primer C.C.V.C. - Centre Comercial Virtual de Calafell-

Àmbit de Promoció Econòmica: Des d'aquest àmbit Potenciem la relació amb les entitats representatives del comerç i empresariat local, fomentant l'associacionisme i donant suport a les entitats locals (Associació d'empresaris i comerciants del Fòrum Calafell, Associació de l'Oci Nocturn, Associació Immobiliària de Calafell A.I.C., Associació d'empresaris i comerciants de Segur Centre i la recent Associació de Comerciants del Poble de Calafell).