Mercat d'intercanvi i segona mà

El Mercat d'Intercanvi i Segona Mà de Calafell té com a objectiu fomentar la cultura del reciclatge. Els objectes que tenim emmagatzemats a casa, als quals donem poc o cap ús, poden fer molt de servei a una altra persona. La idea és que les persones particulars inscrites muntin parades amb taules facilitades per l'Ajuntament de Calafell, exposant els objectes que ofereixen. Aquests objectes poden ser intercanviats per altres o venuts pel preu que creguin convenient.

Pròxima edició: 22 d'abril de 2017, de 10 a 20 hores al passeig de la Unió. Inscripcions del 20 al 31 de març.

Inscripcions

Pot participar qualsevol persona major de 16 anys. En cap cas podrà inscriure's cap professional amb intenció de vendre els seus productes de primera mà, el mercat està destinat a particulars.

Qui hi estigui interessat es pot inscriure, dins del període d'inscripció corresponent, a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà o en línia a la Seu Electrònica de l'Ajuntament. Després rebrà una confirmació amb el seu número d'inscripció i la ubicació de la seva parada. Les parades s'assignaran per estricte ordre d'inscripció.

L'Ajuntament disposa d'un nombre limitat de taules i cadires que s'assignaran entre les persones inscrites. En cas de no haver-hi material suficient per a fer front a la demanda, tindran preferència els ciutadans de Calafell. Qui no tingui plaça quedarà en llista d'espera.

Les persones inscrites rebran confirmació i el número de taula, per via telefònica o per correu electrònic. Hauran de personar-se el dia de celebració del mercat entre les 9 i les 10 h a muntar la seva parada. Les persones que restin en llista d'espera podran personar-se el dia de realització del mercat, a partir de les 10 h, i l'organització els assignarà plaça, si n'han quedat de disponibles, per rigorós ordre d'inscripció.

Què es pot vendre o intercanviar?

Els articles que es podran intercanviar o vendre han d'estar en bon estat i tenir una qualitat mínima, el mercat té la voluntat de donar un nou ús als productes i reutilitzar-los, per tant han d'estar en unes bones condicions bàsiques. Tant les instal·lacions com els productes intercanviables han de complir les condicions de seguretat i higiene que estableix la norma sectorial específica. Es poden vendre la majoria d'objectes de segona mà: llibres, mobles, discs, pel·lícules, instruments musicals, eines, roba i complements, material nadons/infants, parament de la llar, electrodomèstics, material esportiu, jocs, joguines i disfresses, material informàtic, plantes...

En cap cas es podran intercanviar o vendre:

  1. Productes perillosos o nocius per a la salut, el benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i neteja dels espais públics. 
  2. Animals 
  3. Aliments 
  4. Productes o restes d'estoc.

Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així com la venda professional.

Muntant la parada

Les operacions de càrrega i descàrrega, a l'espai destinat per a aquest fi, s'han de fer amb la màxima celeritat i seran permeses fins 15 minuts abans de l'hora oficial d'obertura del mercat. Els productes de cadascuna de les parades han d'estar recollits 30 minuts després del tancament oficial del mercat.

L'Ajuntament pot canviar l'emplaçament i la dimensió de les parades quan així ho cregui convenient i sempre amb previ avís.

Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparells amplificadors o similars.

S'ha de tenir cura de la neteja de la parada que es té assignada, així com del seu entorn. En finalitzar el mercat s'han de recollir selectivament tots els residus i lliurar-los al gestor autoritzat o al servei de recollida municipal de la manera que l'Ajuntament estableixi.

L'Ajuntament es reserva el dret d'anu·lar o canviar la data de celebració del mercat en cas de condicions meteorològiques adverses.