Ensenyament

Alumnes d'institut

La regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Calafell treballa, des de l'àmbit municipal, pel bon funcionament de tots els centres educatius del municipi, per l'èxit escolar, l'excel·lència educativa, la innovació pedagògica, la cohesió social i l'extensió del dret a l'educació al llarg de la vida.

Regidoria d'Ensenyament

C/ Jaume Jané, 2 
43820 Calafell (platja)
Telèfon: 977 699 009 ext. 472

Tràmits/seu electrònica: Preinscripció a activitats culturals i d'ensenyament

La regidoria d'Ensenyament és l'encarregada de promoure i donar suport a les accions educatives que es desenvolupen al servei dels ciutadans i ciutadanes de Calafell, des d'una perspectiva de responsabilitat social i un compromís amb els principis de l'ensenyament per a tothom. És la responsable del manteniment de tots els centres d'ensenyament infantil i primària públics, del centre de formació d'adults i de les escoles bressol municipals. En aquest sentit gestiona grans inversions municipals en infraestructures educatives.

Compromís de qualitat

  • Informar i assessorar els ciutadans respecte l'oferta educativa al poble de Calafell.
  • Informar i orientar de les diferents opcions formatives i dels diferents itineraris professionals existents.
  • Endegar col·laboracions en projectes educatius que promoguin iniciatives pedagògiques.
  • Gestionar cursos.
  • Enllestir, realitzar o coordinar diversos programes municipals educatius en diferents centres al llarg del curs escolar.
  • Vetllar per al correcte procés d'escolarització dels infants, per aquest motiu es treballa en la construcció i el manteniment de centres escolars en coordinació amb la Generalitat.