Educació infantil

Cadascuna de les Llars d'Infants municipals té un Projecte Educatiu. Aquest projecte recull els trets d'identitat propis del centre i es concreta en un programa d'intervenció educativa que afavoreix el desenvolupament dels infants, lligat sempre al seu entorn més immediat.

Llar d'infants El Petit Príncep (43012344)
Av. Central, 29 Calafell Parc
Telèfon: 977692970

Tipus d'ensenyament: 1r cicle d'educació infantil.
Línies actuals: 1 classe de nadons, 1 classe de P1 i 2 classes de P2.
Capacitat: 61 nens/es

Llar d'infants El Petit Trenet (43010724)
C/ terral de Dalt, 1-9 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 195

Tipus d'ensenyament: 1er cicle d'educació infantil.
Línies actuals: 1 classe de nadons, 2 classes de p-1 i 2 classes de p-2
Capacitat: 74 nens/es

Llar d'infants Els Terrossets (43010712)
C/ Cosme Mainé, 1, s/n - 43820 Calafell
Telèfon: 977 699 198

Tipus d'ensenyament: 1er cicle d'educació infantil.
Línies actuals: 1 classe de nadons, 2 classes de p-1 i 2 classes de p-2
Capacitat: 74 nens/es

Llar d'Infants El Rasclet (43012228)
C/ Repòs, 42-44 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 163 619
Correu electrònic: e3012228@xtec.cat

Tipus d'ensenyament: 1er cicle d'educació infantil.
Línies actuals: 1 classe de nadons, 2 classes de p-1 i 2 classes de p-2
Capacitat: 74 nens/es

LLI Privada El Barrufet (43010803)
C/ Ribera d'Ebre, 3 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 693 020

Tipus d'ensenyament: 1er cicle d'educació infantil.