Projecte de reutilització de llibres

Totes les adhesions es fan al mateix centre educatiu. Féu clic als enllaços dels arxius adjunts per veure el calendari d'adhesions i el full de compromís.

El curs 2007-2008 la Regidoria d’Ensenyament de l'Ajuntament de Calafell va iniciar el Projecte de reutilització de llibres El projecte va dirigit a tota la població educativa des de 3r de Primària fins a 4rt d'ESO, puntualitzant que cada curs escolar valora la despesa que genera. Cada centre té autonomia per poder gestionar-ho amb ajuda de l'Ajuntament.

L'Ajuntament paga el 30% de la totalitat de llibres a les famílies que tenen infants a 1r i 2n de primària empadronades al municipi. El projecte, té dues finalitats clares: l'objectiu pedagògic, ecològic i solidari, que quedarà integrat com a projecte d’escola, i l'objectiu d'estalvi econòmic familiar.

Es tracta d'un model de reutilització parcial: no s'inclouen els llibres d'activitats per considerar-los fungibles, ni aquells llibres que incorporen activitats en el mateix volum. Com a conseqüència no afectarà tots els cursos de la mateixa manera.

Queden exclosos del projecte els següents àmbits i/o matèries:

  • Educació Primària: àmbit artístic, d'educació física i d'educació en valors.
  • Educació Secundària Obligatòria: educació física, música, religió o cultura i valors ètics i totes les matèries optatives.

El projecte segueix el mateix procediment per a tots els centres educatius del municipi d'una manera global. De totes maneres, cada centre en concret, té un funcionament i una gestió determinada.