Servei d'assessorament

Assessorament a les famílies durant la primera etapa educativa

La regidoria d'Educació ofereix un assessorament continuat a les famílies que busquen informació en temes relacionats amb l'educació, ja sigui reglada o no reglada.

Vetlla pel bon funcionament dels centres Educatius a la vegada que acompanya a les famílies a l'hora de escolaritzar als seus fills durant la primera etapa educativa a les llars d'infants i també en tot el procés educatiu.

Assessorament als menjadors escolars

El servei que dóna l'Ajuntament consisteix en vetllar pel bon funcionament dels Menjadors escolars de Calafell.

Es manté un contacte diari amb els responsables del menjador de cada centre i a la vegada amb els tècnics d’educació del municipi.

Tots els centres educatius del municipi gaudeixen d'aquest assessorament. Per qualsevol informació us podeu adreçar a la Regidoria d’Ensenyament.