Esports i lleure

La Regidoria d'Esports parteix de la missió de facilitar i promoure la pràctica de l'esport. Aquesta missió s'emmarca en una concepció de l'esport com un element de salut i vertebrador de la societat i en un marc de treball amb el teixit associatiu i empresarial del sector que respongui a les premisses de cooperació i complicitat, i estratègia compartida.

Regidoria d'Esports

Av. Vilarenc, 3 (Vilarenc Aqua)
43820 Calafell
Telèfon: 977 699 009 ext. 473
Correu electrònic: esports@calafell.org

Compromís de qualitat

  • Fomentar la pràctica esportiva per arribar al màxim nombre de gent, treballant totes les franges d'edats.
  • Consolidar i millorar els programes i les activitats esportives.
  • Incrementar i millorar els espais de pràctica esportiva.
  • Fer un seguiment de les activitats esportives municipals.
  • Treballar conjuntament amb les entitats esportives de Calafell per a facilitar la seva tasca en tot el possible
  • Mantenir les instal·lacions esportives municipals en bones condicions per poder oferir un bon nivell de pràctica esportiva.
  • Resoldre les incidències i donar resposta a queixes i suggeriments.