Deixalleria comarcal

Una dexailleria és una instal·lació on hem de dipositar aquelles fraccions de residus per a les quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer. La deixalleria està equipada amb contenidors diferents, segons si són per a líquids, per a residus voluminosos, etc. Els residus especials es dipositen en un recinte tancat i protegit de la pluja.

Per a més informació sobre els residus que hi pots portar, consulta el web de la deixalleria comarcal.

Deixalleria Comarcal del Baix Penedès

Parc industrial dels Masets, a Bellvei.
Telèfon i fax: 977 662 683

El parc industrial dels Masets de Bellvei es troba situat en un indret cèntric per a tots els habitants de la comarca i de molt fàcil accés, a la mateixa carretera N-340 que comunica Bellvei amb el Vendrell. En direcció al Vendrell, trobarem la deixalleria a la nostra dreta, darrere una benzinera situada al mateix parc industrial.

Horari

Dilluns a divendres: 9:00 - 13:00 i 15:00 - 18:00
Dissabtes: 9:00 - 14:00