Salut i serveis sanitaris

Visita al cap del poble

Gestiona les competències en matèria de salut pública que té atribuïdes l'Ajuntament (control alimentari, salubritat de piscines i espais públics…) i aplica les ordenances corresponents. També impulsa els projectes d'equipaments sanitaris que s'estan desenvolupant al municipi i realitza campanyes informatives sobre diverses qüestions, com la prevenció de l'expansió del mosquit tigre o el foment d'estils de vida actius.

En coordinació amb altres regidories, desenvolupa campanyes de salut entre el jovent i els centres educatius. Dóna suport a accions solidàries, com les campanyes de donació de sang.

Regidoria de Salut

Carrer Sant Pere 27-29
43820 Calafell (Platja)
Telèfon: 977 699 009 ext.567

Compromís de qualitat

  • Prevenir problemes de salut de la ciutadania mitjançant controls de l'estat higienicosanitari (control alimentari, salubritat de piscines i espais públics…).
  • Atendre les demandes i denúncies de la ciutadania. 
  • Fer campanyes per a la vigilància i lluita contra mosquits tigre i altres plagues urbanes.
  • Desenvolupar campanyes de salut dirigides al jovent i els centres educatius.