Seguretat ciutadana, policia i protecció civil

Policia local

L'Àrea Via Pública, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil té cura de diferents actuacions, on es podrien destacar dos àmbits principals: la Via Pública i la Seguretat Pública, ambdós interrelacionats en l'espai d'intervenció i finalitat de servei.

Des de Via Pública es té cura de les actuacions dels espais públics derivats des d'Urbanisme i Territori, coordinadament, també, amb Serveis i Medi Ambient. Altrament, l'acció municipal es reflecteix tant en els programes com en les figures de planificació, de gestió des les ocupacions i usos dels espais públics, de la mobilitat eficient en l'ordenació, regulació i direcció del trànsit, i en el transport sobre el municipi.

Des de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil és té cura dels elements públics de convivència ciutadana i ús dels espais públics, intervenint en àmbits privats i públics de relació, d'acord amb les normes generals per tal de garantir el lliure gaudiment dels drets de les persones i de la seguretat integral sobre la ciutadania en prevenir situacions de risc i pal·liar les conseqüències d'aquelles que hi tenen lloc.

La finalitat és la recerca de la qualitat de vida adequada i equilibrada en els principis d'interès general i seguretat.

Seguretat Ciutadana i Policia Local

C/ de l'Estació s/n
43820 Calafell (platja)
Telèfon: 977 699 009 ext. 671-672
Correu electrònic: policialocalproximitat@calafell.org

Protecció Civil

Plaça Pau Casals s/n
43882 Segur de Calafell
Telèfon: 977 699 009 ext. 513
Correu electrònic: protecciocivil@calafell.org