Sol·licitud de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar

Procediment per l'obtenció telemàtica de volants col·lectius d'empadronament per a la preinscripció escolar i formes de tramitar la sol·licitud:

1. Mitjançant la seu electrònica

Accedint a la nostra seu electrònica i seleccionar, a l'apartat de destacats, el volant col·lectiu d'empadronament. Requereix la identificació mitjançant certificat digital o idcat mòbil. S'haurà d'adjuntar a la sol·licitud l'autorització i els documents d'identitat de les persones majors d'edat empadronades al domicili.

Autorització per a l’expedició del certificat o del volant d’empadronament col·lectiu (PDF, 47.72 KB)

2. Per correu electrònic

Presentant la sol·licitud i la corresponent documentació per correu electrònic a sac@calafell.org. En tots els casos, és necessari que enviï la següent documentació, escanejada o fotografiada:

 • Document d'identitat del sol·licitant, conforme al que s'indica en el paràgraf següent. Es comprovarà que la signatura de la sol·licitud coincideix amb la signatura del document d’identitat.
 • Model de sol·licitud degudament signat per totes les persones empadronades en el domicili per al qual es sol·licita, i document d'identitat de cadascuna d'elles. Es comprovarà que les signatures de l'autorització i del document són coincidents.
  • El document ha de ser:
   • Ciutadans espanyols: DNI o permís de conduir.
   • Ciutadans estrangers: Targeta de residència (en cas de disposar del full verd s’ha d’acompanyar de passaport) o passaport.
 • En la sol·licitud ha d'indicar-se expressament el correu electrònic al qual es consent l'enviament del volant o certificat d’empadronament.

Sol·licitud de volant d’empadronament col·lectiu per a la tramitació de la preinscripció escolar (PDF, 45.94 KB)

IMPORTANT: Conforme a l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, “els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten”.

Informació sobre els centres educatius