Educació primària

Escola Santa Creu de Calafell

C/ Joan Nin, 5-7 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 760
Correu: e3000706@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipsantacreudecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 aules de P3, 2 aules de P4 i 2 aules de P5

 • Educació Primària: 3 aules de 1r, 2 aules de 2n i 3 aules de cada curs de 3r fins a 6è

Projectes de centre

 • En l'etapa d'Educació Infantil es realitza el treball per projectes escollits a l'aula.

 • Inici d'anglès a P5.

 • Els instruments a l'aula: trompeta, trombó, saxofon i clarinet (CM).

 • Fem teatre / El meu hort / Tots som amics (CI).

 • Donem una segona oportunitat reutilitzant (CM).

 • Patrimoni històric de Calafell / Iniciació cant coral a 5è amb participació a la Trobada de corals de Tarragona.

 • Servei de mediació (CS).

 • Representació Ciutadella Ibèrica de Calafell / Treballem amb la gent gran del municipi / Comiat de 6è (CS).

 • Organització Cros Escolar.

 • Esmorzars saludables / Pla de consum de fruita.

 • Activitats de reciclatge.

 • Revista escolar El Drac Màgic.

 • Cantada de nadales / Festes tradicionals / Jornades culturals.

 • Biblioteca, bibliopati, padrins de lectura...

 • Reutilització de llibres de text

Activitats extraescolars

Gimnàstica rítmica, màgia, defensa personal (adults), judo, Fun English, patinatge, bàsquet, futbol sala i Aula d'acollida . Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola Castell de Calafell

C/ Cosme Mainé, 11-17 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 694 120
Correu: e3009898@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/ceipcastelldecalafell/

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups per cada curs, des de P3 fins a P5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è.

Projectes de centre

 • Impuls de les activitats TAC amb pissarres digitals a les aules, ordinadors i tauletes.

 • Tallers de robòtica.

 • Projecte big band: viola, violí i violoncel (CM/CS).

 • Aprenentatge inicial de la lectura: consciència fonològica, descodificació, club de lectura, racons de lectura, lectura per parelles, lectura individual, hora del conte.

 • Impuls a la lectura: club de lectura, llegim sols, lectura expressiva, tipologies textuals i tallers de lectura (hipòtesi, idees principals, inferències, resum i mapes conceptuals).

 • Projectes en llengua anglesa: grups reduïts. Inici de l'aprenentatge a P3.

 • Activitats sistematitzades de convivència i mediació.

 • Treball per ambients internivells i projectes a educació infantil i cicle inicial.

 • Plàstica internivells.

 • Educació emocional i orientació tutorial.

 • Biblioteca.

 • Immersió lingüística.

 • Projecte reutilització de llibres.

 • Bibliopati, infopati, musicpati, pequepati.

 • Hort escolar

 • Conferències i xerrades de divulgació.

 • Esmorzars saludables.

 • Sortides pedagògiques i colònies.

 • Formació permanent del professorat.

 • Escola formadora de mestres.

 • Centre promotor dels Jocs del Mediterrani 2018.

 • Escola oberta al municipi.

 • Projectes de medi a tots els nivells.

Activitats extraescolars

Bàsquet, patinatge, diveresport, anglès, gimnàstica rítmica i robòtica. Les activitats extraescolars les organitza l'AMPA. Cada inici de curs es fa l'oferta i es porten a terme aquelles en les quals hi ha un mínim d'alumnes. A l'inici del curs s'estableixen els dies i les edats dels grups.

Escola Vilamar

Passatge del Ferrocarril, 32-33 - 43820 Calafell
Telèfon: 977 691 848
Correu: e3011121@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escvilamar

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 1 grup de P3, P4 i P5

 • Educació Primària: 2 grups de 1r, 1 grup de 2n, 1 grup de 3r, 4t, 5è i 6è.

L'escola que volem

Democràtica, inclusiva, tolerant, responsable, ho­nesta, flexible, autònoma, participativa, coeducativa, crítica, científica, plurilingüe, tecnològica, ecològica, saludable...

Principis generals

 • Escola de qualitat.

 • Amb un alumnat implicat en el seu projecte d'aprenentatge i que es formi integralment.

 • On el docent aplica metodologies competen­cials: tallers de matemàtica manipulativa, taller d'escriptura, projectes de treball a medi....

 • Escola verda: considerem el pati com espai d'aprenentatge. Amb galliner, plantes remeieres, ar­bres fruiters, menjadores d'ocells, hotel d'insectes, hort escolar, estació meteorològica, etc.

 • Socialitzadora: reutilització de llibres i material socialitzat.

 • Fomenta l'educació per a la salut: conferències, tallers, esmorzars saludables, pla de consum de fruita a l'escola...

 • Promou l'aprenentatge de l'anglès des de P3. For­mem part del Grup Experimental Plurilingüe (GEP).

 • Aposta per les noves tecnologies: pissarres digi­tals a totes les aules, portàtils, tauletes i robòtica.

 • Fomenta l'art plàstic: projectes d'autor

 • Fomenta la lectura: préstec de llibres, anima­cions lectores, padrins lectors, lectura diària.

 • Una escola vinculada a Calafell: programa de sortides pel nostre patrimoni al llarg de tota l'escolaritat.

Activitats extraescolars

Zumba, patinatge, anglès, futbol sala i manualitats. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Escola Mossèn Jacint Verdaguer

C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30 - 43882 Segur de Calafell
Telèfon:977 160 431
Correu: escolacintosegur@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/escolacintosegur

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups per cada curs, des de P3 fins a P5

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r fins a 6è

Projectes de centre

Interdisciplinaris:

 • Projecte dels artistes (pintors i escultors contemporanis).

 • Hort escolar.

 • Treball del patrimoni cultural municipal (Ciutadella Ibèrica, Castell i Església de Sant Miquel).

 • Confraria i Món Barral.

 • Juguem a escacs.

 • Sortides pedagògiques.

 • Aprenem tot jugant.

 • Fomentem l'hàbit lector (biblioteca escolar i d'aula).

 • Fem teatre

 • Projecte del racó dels contes

Integradors de la comunitat educativa:

 • Cantada nadalenca.

 • Rua de Carnaval.

 • Comiat de 6è: fi de curs.

 • Colònies escolars: colònies cicle infantil i colònies acabament educació primària

D'àmbit didàctic:

 • Impuls de tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC): web de l'escola, espais d'au­la, unitats de treball amb pissarres digitals, projec­te de programació i robòtica, les tauletes com a recurs didàctic i informàtica des de P3 fins a 6è.

 • Revista escolar ETS i UTS en format digital.

 • Cintet Ràdio.

 • Bibliopati

D'àmbit pedagògic i social:

 • Convivència i mediació escolar.

 • Escola formadora.

 • Ampliació horària a Educació Primària.

 • Utilització de material escolar comunitari.

 • Reutilització de llibres de text.

Escola la Ginesta

C/ Les Garrigues, 14-16 - 43882 Segur de Calafell
Telèfons: 977 164 723 / 671 040 773
Correu: e3010098@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/esc-laginesta-segurdecalafell

Capacitat del centre

 • Educació Infantil: 2 grups de P3, 2 grups de P4 i 2 grups de P5.

 • Educació Primària: 2 grups per cada curs, des de 1r, fins a 6è. Excepte 6è que tindrà 3 grups el curs 2018-2019.

Activitats complementàries

Excursions, colònies, revista escolar, esmorzars salu­dables i programa de velocitat lectora.

Principis generals

 • Impuls de les noves tecnologies (tauletes, PDI's, robòtica, treball competencial digital).

 • Projecte de biodiversitat (hort, laboratori, reciclatge, hàbits saludables, pla de consum de fruita...).

 • Tallers internivells a educació infantil i primària.

 • Activitats per a potenciar el gust per la lectura: maletes viatgeres, el mag del conte, visites d'au­tors i il•lustradors, padrins de lectura, pla lector, apadrinament de llibres, bibliopati...).

 • Projecte de reutilització de llibres.

 • Coneixement del medi a cicle inicial mitjançant projectes.

 • Descoberta de l'entorn a educació infantil a través de projectes, tallers i ambients de lliure circulació.

Anglès

Comptem amb dos parlants natius de llengua estran­gera a infantil i primària per potenciar l'anglès.

 • Coneixement del medi natural a 4t, 5è i 6è en llengua estrangera (anglès).

 • Anglès des de P3 fins a 6è

 • Projecte per afavorir el plurilingüisme (GEP, Erasmus+).

Activitats extraescolars

Taekwondo, anglès, futbol sala i hip-hop. Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim d'alumnes i poden variar l'hora i el dia per realitzar-les.

Guia de centres i preinscripció