Punts liles

Què és un punt lila?

Un punt lila és un espai de suport i seguretat per a la prevenció de l’assetjament, l’abús i les agressions sexuals, masclistes i LGBTI-fòbiques als espais públics. També és un espai d’assessorament i actuació en cas que es produeixi algun d’aquests fets. I un punt d’informació envers la igualtat i la lluita contra les violències sexuals i LGBTI-fòbiques.

Funcions:

 • Informació sobre prevenció i eines per l'actuació davant d'una agressió masclista
 • Acompanyament en cas d'agressió sexual
 • Registre d'assetjaments, abusos i agressions masclistes
 • Espai reservat i íntim per a víctimes
 • Derivació i/o acollida o acompanyament
 • Compliment del protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci de la Generalitat de Catalunya.

Els Punts Liles a Calafell

El projecte de desplegament de Punts Liles ha estat dirigit per l'àrea d'Igualtat, Atenció a la Dona i LGBTI de l'Ajuntament de Calafell, part de l'àmbit d'Igualtat i Drets Socials, amb la contractació específica del servei a l’entitat L’Escola A.C., liderada per Núria González.

Vam començar a desenvolupar aquest pla setembre de 2019, posteriorment a l'adhesió al Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci del Departament d'Interior de la Generalitat. Ens vam entrevistar amb diverses entitats que oferien implementar Punts Liles, del Baix Penedès i del Camp de Tarragona, i vam escollir al final treballar amb L'Escola A.C., una entitat feminista de Calafell amb provada solvència acadèmica i professional en violències sexuals i l'atenció a víctimes en l'àmbit legal, psicològic i social, i amb experiència en campanyes i actuacions feministes, al país i a escala internacional.

També es va dur a terme una reunió de presentació a les entitats de dones del municipi, La Malva, Associació A-Dona’t i la mateixa L’Escola, per explicar el projecte dels Punts Liles de Carnaval i proposar-les-hi la seva participació com a voluntàries. A-Dona’t va acceptar de participar. S’ha contractat una pòlissa d’assegurança per les voluntàries per tot el 2020 per si més persones colen col·laborar en els propers PL.

Es va elaborar un protocol d’actuació específic d’ús intern pel nostre municipi; i es van mantenir reunions i contactes per coordinació tant amb Turisme com a altres àrees del consistori i les forces de seguretat. Ens vam reunir amb carrosses i comparses per compartir la planificació dels Punts Liles pel Carnaval 2020. I vam informar també d'aquesta planificació als grups municipals al consistori. Vam assistir a una formació específica de la Generalitat en aquest protocol, amb personal de l'ajuntament, voluntàries d'entitats, i a una sessió específica per forces de seguretat i atenció sanitària.

L’experiència al carnaval 2020

 • A les 9 de la nit del diumenge 23 de febrer va finalitzar el desplegament dels Punts Liles (PL) de l'Ajuntament de Calafell al Carnaval 2020, la primera vegada que s'instal·len Punts Liles al nostre municipi. Vam prestar servei al Carnaval de Segur divendres 21 de febrer; al de Platja dissabte 22; i al de Poble, com diem, diumenge 23.
 • L'acollida del Punt Lila els tres dies va ser molt bona, amb gran afluència de públic, majoritàriament dones joves, entre 18 i 26 anys, conscienciades amb el problema de la violència sexual i que tenen la percepció que qualsevol d’elles pot ser víctima, ja vagi sola o acompanyada. També nois joves, entre 18 i 25 anys aproximadament, interessant-se per la iniciativa; i senyores més grans, que volien compartir les seves experiències, i també gaudir del Carnaval en un espai segur i tranquil, el Punt Lila. Joves i grans van agrair la presència del Punt, de manera explícita.
 • Diumenge 23 vam atendre sobretot famílies, nenes i nens, i pre-adolescents, amb mares i pares, per parlar d'educació, de feminisme i de respecte. Es va repartir tota la informació però no va ser necessari fer cap intervenció directa. Molta gent que havia vist el Punt Lila tant divendres com dissabte es va apropar diumenge per donar-nos les gràcies per la feina.
 • En els tres punts es va fer també feina itinerant per tal de donar a conèixer el servei, on estava situat i l’existència del telèfon d’assistència per si es detectava alguna situació d’agressió o violència masclista (VM).
 • Diverses persones es van oferir per col·laborar amb el Punt Lila en pròximes ocasions, i s'hi va prendre nota de les dades per avisar-les.
 • Persones d’altres municipis ens van fer saber que el Punt Lila de Calafell era el millor que havien vist comparativament amb altres d’altres municipis.

Conclusions

El Punt Lila no només es configura com un servi d’informació i atenció, sinó també com un “espai segur”, que les usuàries utilitzen com a zona segura de punt de trobada amb els seus grups si en algun moment de la nit es queden soles o es despisten. Creiem que s’ha de fomentar aquest aspecte del Punt Lila en properes ocasions, com a punt de trobada. Treballarem en una planificació de Punts Liles amb les altres àrees de l'ajuntament per comptar amb un calendari a mitjà termini. El Punt Lila ha complert tots els seus objectius a nivells tècnic, de coordinació, d’actuacions, d’acceptació per part del públic, i de participació, i ha sigut un èxit.

Intervencions directes als Punts Liles

Aquestes dades s’aniran actualitzant a mesura que despleguem més Punts Liles, per recollir alguns indicadors. Estan elaborades a partir de l’informe diari del personal del Punt Lila.
El procés d’actuació és normalment Detecció - > Atenció - > Contenció - > Derivació -> Seguiment.

Intervencions directes
Dia/Intervenció Consultes de VM habitual Intervencions en agressions flagrants de VM Denúncies recollides al PL Alertes policia per baralles
21/feb/2020, Carnaval Segur 1 0 0 0
22/feb/2020, Carnaval platja 4 4 1 3
23/feb/2020, Carnaval poble 0 0 0 0

Informes intervencions