Filtrar

Planejament en tràmit

20/06/2016
Modificació puntual del POUM (III), reducció de la línia d'edificació al Passatge Ferrocarril, entre els carrers Tajo i Tàmesi

El Ple de l'Ajuntament de Calafell, en les sessions ordinàries celebrades, el dia 2 de maig de 2016 i 6 de juny de 2016, va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (III) de reducció de la línia de l'edificació de l'illa que conforma la ctra. de Barcelona, del núm. 2 al 22 i modificació de l'article 67.1.4 de les NNUU del POUM de Calafell.