Torre de la Talaia

Al cim de la muntanya de la Talaia es troben les restes d'una torre el·líptica de 6,9 x 5 m aproximadament. Només se'n conserven els murs de fonamentació i el paviment del fons. Va ser construïda amb pedres lligades amb morter de calç i sorra.

Aquestes restes corresponien a una torre per vigilar la costa. La seva construcció podria remuntar-se a principis del segle XV. Es coneix una circular tramesa per la reina Violant de Bar, esposa del rei Joan I, al batlle de Cubelles, en la qual ordena al nostre fidel batlle dels castells de la Geltrú i Cubelles que a causa dels atacs dels vaixells moros que continuen hostilitzant els mars de Catalunya es fa necessari erigir fortaleses... per això volem, i a vós expressament us ho manem, sota pena de 1.000 florins, que els dits homes del dit castell de Cubelles i de les quadres situades dins del seu terme els forceu a continuar les obres de fortificació... Per la seva tipologia, aquesta torre sembla pertànyer a aquest moment i segurament es va utilitzar fins al segle XVIII.

Els pirates procedents del nord d'Àfrica, bàsicament de l'actual Alger, es dedicaven, sobretot durant els segles XVI i XVII, a capturar naus mar endins o a fer incursions ràpides a la costa a la recerca de botí, que podia estar format per mercaderies o persones per ser venudes com a esclaus o per demanar-ne rescat. Els atacs es produïen sobretot a la primavera i l'estiu, quan les aigües estaven més calmades. Quan això succeïa, el vigia de la torre de guaita feia sonar els corns marins i, al poble, el campaner tocava un senyal que significava moros a la costa. La gent deixava les seves ocupacions i s'anava a refugiar al castell, únic lloc segur.

Algú que es va amagar dalt del castell es va entretenir a pintar i a esgrafiar els vaixells dels pirates que assolaven la costa. Aquest és el cas dels grafits que encara es poden veure a la cisterna i a la cripta del castell.