Transparència

Segell Infoparticip@ otorgat a l'Ajuntament de CalafellL'Ajuntament de Calafell assumeix un compromís de transparència amb la ciutadania. Transparència és posar a disposició de la ciutadania la informació pública, facilitant l'accés i la consulta perquè tothom pugui avaluar lliurement l'acció de govern a partir del coneixement de com es gestionen els recursos públics i de com s'organitza l'administració pública.

Existeixen indicadors que avaluen com es presenta la informació per facilitar la transparència. Amb la finalitat d'encoratjar la incorporació de millores en la informació pública, i alhora posar de relleu les bones pràctiques, l'equip del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona atorga el Segell Infoparticip@ a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local a Catalunya, a partir de l'avaluació de diversos indicadors.

Calafell va obtenir el seu primer segell infoparticip@ el 2016 assolint un 94,23% de compliment en l'avaluació portada a terme al febrer del mateix any, referida a l'any 2015. Va repetir puntuació a l'avaluació referida a l'any 2016.