Convenis

Annex al conveni de col·laboració signat entre la Universitat Rovira i Virgili L’Ajuntament de Calafell per desenvolupar projectes d’aprenentatge

07/06/2016

Annex al conveni de col·laboració signat entre la Universitat Rovira i Virgilii L’Ajuntament de Calafell per desenvolupar projectes d’aprenentatge

Conveni per la subvenció per a la implementacíó del projecte Futbolnet a la demarcació de Tarragona al que I' Ajuntament de Calafell

18/04/2016 - 30/06/2016

Conveni entre la Diputació de Tarragona í la Fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a la implementació del projecte FutbolNet als municipis de la demarcació de Tarragona.

Conveni de patrocini de l'Ajuntament de Calafell al Club Patí Calafell

05/04/2016

És objecte d'aquest contracte el patrocini de l'Ajuntament de Calafell al Club Patí Calafell en els termes establerts en aquest document. 

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'empresa Calafell Slide SA

15/03/2016

Aquest conveni té per objecte la instal·lació d'un hidrant per incendis aeri, en el camí de la Manela, s/n, muntanya de l'Escarnosa, en el punt que es descriu en el planol adjunt com a Document Núm. 1. lnstal·lació que únicament podra ser utilitzada per les persones autoritzades pel CAT i en cas deis possibles incendis que es puguin produir a tot al seu voltant...

Conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge servei entre la URV i l’Ajuntament de Calafell

14/03/2016 - 31/12/2016

Conveni de col·laboració per desenvolupar projectes d’aprenentatge servei entre la URV i l’Ajuntament de Calafell, perquè l’alumnat d’Educació Infantil, Primària o de doble titulació de les assignatures “Coneixement i ús de la llengua estrangera -2” i “Competència comunicativa oral i cultura popular” puguin realitzar pràctiques de conta contes en anglès a la biblioteca Ventura Gassol de Calafell. Annex al present acord.

Conveni de patrocini entre l'Ajuntament i el sr. Alex Toledo Romero

25/02/2016

Aquest conveni preten donar suport als esportistes del municipi que són més rellevants en l'ámbit catalá, estatal i mundial, i que promocionin el nom de Calafell a !'exterior de forma significativa.

Conveni de patrocini entre l'Ajuntament i la sra. Charo Ines Lizon

25/02/2016 - 24/12/2016

Aquest conveni preten donar suport als esportistes del municipi que són més rellevants en l'ámbit catalá, estatal i mundial, i que promocionin el nom de Calafell a !'exterior de forma significativa.

Patrocini entre l'Ajuntament i Club d'amics razzlers 50's cars & rock and roll

18/02/2016

L'objecte d'aquest conveni és regular la forma de col·laboració del Patrocinador en l'organització de l'esdeveniment següent, organitzat perla Promotora:

                                          Festival Riverside

 

Conveni Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

18/02/2016

L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’Ajuntament de Calafell, en la seva qualitat d’entitat col·laboradora, en el marc del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

Conveni Corner

01/01/2016 - 31/12/2016

Acord per la participació conjunta i coordinada al programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per l'Agència Catalana de Turisme i per a una campanya de publicitat del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.