Convenis

Conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte "Calafell Crea"

01/01/2015 - 31/12/2015

És objecte del present conveni regular la col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la Fundació Santa Teresa del Vendrell per desenvolupar la tercera edició del projecte Calafell Crea, amb la finalitat d'atendre diferents necessitats existents al municipi

Coveni de cola·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i la Fundació Pau Casals

01/01/2015 - 31/12/2017

El present conveni té per objectiu conservar i difondre el llegat musical i humà de Pau Casals promovent accions i projectes a favor de la pau, la cohesió social i el coneixement de la música i la cultura.

Conveni de col·laboració per l'execució en l'àmbit comarcal d'un projecte corresponent al programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica

06/10/2014 - 31/12/2015

Aquest conveni té per objecte establir el marc jurídic de responsabilitats recíproques de les entitats signatàries, dins dels diferents nivells de participació, en el projecte "Activitats d'identificació, diagnosi, planificació, seguiment i promoció del projectes estratègics territorials que tinguin impacte en la generació d'ocupació".  

Conveni de col·laboració entre Pimec Comerç i l'Ajuntament de Calafell

11/02/2014 - 31/12/2015

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Calafell i Pimec Comerç, per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d'actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes empreses comercials i de cohesió territorial en l'àmbit de l'Ajuntament de Calafell.

Conveni de col·laboració per al foment del reciclatge i el comportament sostenible

01/01/2014 - 31/12/2016

L'objectiu de foment del present conveni és sensibilitzar la població local en relació amb el reciclatge, la reutilització dels residus i la seva valorització, la cooperació internacional per al desevolupament, la solidaritat i suport als necessitats entre la població local.