Exercici 2016

Aquí trobareu la informació econòmica i pressupostaria de l'Ajuntament i ens, bases d'execució i ordenances fiscals.

Les principals xifres del pressupost definitiu 2016:

Ajuntament 41.920.062,65 euros
Patronat Municipal de Turisme 303.500,00 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 317.205,50 euros
Empresa municipal CEMSSA 779.556,61 euros

Total consolidat 42.025.568,65 euros

Ingressos 42.025.568,65 euros

El compte general de 2016 s'aprovarà definitivament en el proper ple de març d'enguany.