Obres

A Calafell desenvolupem cada dia nous projectes per tal de millorar les necessitats del nostre municipi. L'acció municipal es reflecteix tant en els programes com en les figures de planificació, de gestió i projectes de disseny de l'espai públic: carrers, places i parcs així com dels equipaments amb criteris de qualitat, sostenibilitat, i millora de la mobilitat i de la recerca de qualitat de vida des d'una nova ètica ambiental.