CAP de Segur de Calafell

El nou CAP de Segur de Calafell estarà situat a l’avinguda Espanya 314, en un terreny municipal, que l’Ajuntament de Calafell va cedir a la Xarxa Sanitària de Santa Tecla, que és qui s’encarrega de la seva construcció. El terreny té una superfície de gairebé 2.800m2. Fins ara el Centre d’Atenció Primària de Segur de Calafell oferia els seus serveis en l’edifici de les Dependències Municipals (c. Joan Maragall, 30-32).

La construcció del nou CAP permetrà, doncs, tenir un espai propi a Segur de Calafell destinat als serveis de medicina general, pediatria, i odontologia, ja que ara l’atenció mèdica es realitza ocupant alguns dels despatxos d’aquestes dependències municipals.