Escola horticultura

Projecte d’adequació de l’antic Club de Tennis Bonavista per la ubicació d’un cicle formatiu de grau mig de jardineria i floristeria. Les actuacions a realitzar es plantegen intentant aprofitar al màxim la distribució i les peces existents.
En tot cas es modifiquen alguns envans i s’obren o tapen obertures en parets, però sense introduir
canvis substancials a l’edifici.

  • Objecte de l’encàrrec: Obra d’adequació d’edifici existent 
  • Emplaçament: l’Avinguda del Compte Gómez de Orbaneja a Segur de Calafell, entre els núm. 104 i 104a 
  • Municipi: Calafell, comarca del Baix Penedès 
  • Referència cadastral: 2327818CF8622N0001XP