Nova biblioteca municipal

Obra nova biblioteca a Calafell poble, foto de l'interior

Emplaçament: carrer Marqués de Samà 8, cantonada carrer Jesús

Inici obra: 23/01/2017
Termini: 8 mesos

Empresa Adjudicatària: ARTIFEX Infraestructura S.L.
Import adjudicació: 1.351.572,20 € (IVA inclòs)
Import millores: 124.351,40 € (IVA inclòs)

Superfície total de l'equipament 1.833,33 m2

Breu descripció: Edifici de planta baixa i 4 plantes pis, dedicat a biblioteca.

  • Planta baixa: A peu pla amb el carrer Jesús. Àrea d'informació, zones de lectura i consulta de diaris i revistes, àrea infantil i serveis 
  • Planta 1a: A peu pla amb el C. Marqués de Samà. Sala polivalent amb accés independent a la biblioteca. Magatzem per a llibres.
  • Planta 2a: Àrea de còmics, audiovisuals i part del fons de lectura, zona de serveis.
  • Planta 3a: Fons de lectura, aula de formació i tres sales d'estudi per a petits grups. Planta 4a. Zones de treball intern.

Obra nova biblioteca a Calafell poble, foto de l'exterior