Urbanització dels carrers Jesús i Major

Obres d'urbanització dels carrers Jesús i Major fins al carrer Mare de Déu de la Cova i la Plaça Cal Cubano.

Inici obra: 20/02/2017
Termini: 8 mesos

Empresa Adjudicatària: BECSA S.A.
Import adjudicació: 619.786,76 € (IVA inclòs)
Import millores: 103.321,00 € (IVA inclòs)

Superfície aproximada: 2.600 m2