Fons de desenvolupament urbà sostenible integral (DUSI)

El ple de l'11 de gener de 2016 va aprovar per unanimitat presentar candidatura a un nou fons creat pel govern central, el fons de desenvolupament urbà sostenible integral (DUSI), per tal de poder acabar la remodelació del nucli antic. El pla del nucli antic de Calafell es desenvoluparia entre gener de 2016 i desembre de 2020, i compte amb un pressupost inicial de 9 milions d'euros. El recurs al fons de desenvolupament urbà sostenible integral impulsat per Madrid aspira, en concret, a solucionar el bloqueig econòmic que pateix la Llei de Barris de la Generalitat.

El finançament de les obres a realitzar seria el següent:

  • INVERSIÓ TOTAL 9.126.654 euros 
  • APORTACIÓ ESTATAL (50%) 4.563.327 euros 
  • ALTRE 50% 4.563.327 euros 
    • Generalitat (Pla de Barris) 2.894.352 euros 
    • Ajuntament 1.668.975 euros
El govern central va desestimar, en primera instància, el projecte presentat per l'Ajuntament de Calafell per aconseguir una subvenció del fons DUSI (Desenvolupament Sostenible Integral) per a la remodelació del nucli antic. El DUSI tindrà una segona convocatòria a la qual es tornarà a presentar el projecte.