Pla de Barris

Imatge del nucli antic de Calafell

La Llei de Barris, impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament el maig de 2004, respon a una de les prioritats de la Generalitat: la intervenció integral de barris amb l’objectiu d'evitar-ne la degradació i millorar les condicions dels ciutadans que hi resideixen.

El finançament del Pla de Barris està regulat també en aquesta mateixa Llei i preveu que les aportacions siguin efectuats en un 50% per la Generalitat i l’altre 50% restant pel municipi on es desenvolupa.

El Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic de Calafell es va aprovar el 2010 i té com a objectiu trencar la inèrcia actual de regressió urbanística de l’àrea. Les actuacions s’adrecen a generar noves dinàmiques de recuperació i regeneració internes, que revitalitzin el barri i li ofereixin l’oportunitat de desenvolupar-se amb qualitat.

El 2009 l’Ajuntament de Calafell va aprovar el Projecte de Millora Integral del Nucli de Segur. Amb una inversió de 10,97 milions d’euros el projecte preveia actuacions d’urbanització i millora de l’habitabilitat, així com de foment de la cohesió social i de promoció de l’activitat econòmica. El projecte es va presentar a la convocatòria de la Llei de Barris, però la Generalitat de Catalunya no el va aprovar.