Els objectius

El Projecte d’Intervenció Integral al Nucli Antic de Calafell té com a objectiu trencar la inèrcia actual de regressió urbanística de l’àrea. Les actuacions s’adrecen a generar noves dinàmiques de recuperació i regeneració internes, que revitalitzin el barri i li ofereixin l’oportunitat de desenvolupar-se amb qualitat.

El projecte planteja tres vies per arribar-hi:

 • Revaloritzar el patrimoni històric, arquitectònic, cultural i paisatgístic.
  El nucli antic ha d’esdevenir l’espai d’identitat i de referència del municipi
  .
 • Garantir la qualitat de l’habitabilitat al nucli antic i posar en valor el teixit compacte i social.
  Ha de ser un barri per viure.
 • Millorar l’oferta d’equipaments de trobada i connexió social i superar la condició actual de monofuncionalisme i abandonament.
  Ha de ser un barri cohesionat i divers.

Logo projecte, Ajuntament i Generalitat