Aprovació definitiva

El 24 de gener de 2011, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va aprovar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calafell. El 24 d'octubre del 2011, el POUM de Calafell és publicat al DOGC i entra en vigor a partir d'aquesta data. A sota us adjuntem tots els documents que conformen el POUM.

Cap enllaç obre una nova finestra. Si vols obrir un enllaç en una nova finestra o una nova pestanya, has de fer clic en el botó dret del ratolí i seleccionar "Obrir una nova finestra " o "Obrir una nova pestanya".

 1. Memòria justificativa (PDF 12 MB)
 2. Memòria social (PDF 0.5 MB)
 3. Annexos de la memòria
  1. Convenis urbanístics (PDF 43 MB)
  2. Estudi d'inundabilitat (PDF 46 MB)
  3. Procés de participació ciutadana (primer i segon document)
  4. Quadres informatius del plantejament vigent (PDF 3 MB)
 4. Plànols
  1. Plànols d'informació
  2. Plànols d'ordenació
 5. Normes urbanístiques (PDF 2 MB)
 6. Annex normatiu (PDF 60 MB)
 7. Infome sobre la sostenibilitat ambiental (PDF 260 MB)
 8. Catálegs
  1. Catàlegs de béns a protegir (PDF 83 MB)
  2. Catàlegs de les masies i cases rurals (PDF 143 MB)
 9. Agenda i avaluació económica i financera (PDF 0.3 MB)
 10. Estudis sobre la mobilitat generada (PDF 5 MB)
 11. Memória ambiental (PDF 0.4 MB)
 12. Estudi sobre els riscos geológics de Calafell (PDF 13 MB)